Anomalie w roślinach

Zmiany fizyczne w roślinach z kręgów zbożowych udokumentowane przez biofizyka W.C. Levengooda określone zostały na podstawie badań setek próbek zboża – zarówno stojącego jak i położonego – wziętych z piktogramów i porównania ich z setkami próbek zboża pobranymi spoza kręgów (w różnej od nich odległości i na różnych kierunkach). Przez 10 lat zbadano w ten sposób, w wielu krajach , ponad 350 piktogramów, różnej wielkości i o różnych kształtach. Zmiany fizyczne przedstawione poniżej zostały uznane za statystycznie znaczące (na 95% poziomie ufności):

 • Nienormalne powiększenie kanałów w ściankach komórek przylistka (cienkiej błony otaczającej kłos, przez którą do ziaren docierają składniki pokarmowe). Możliwe do zaobserwowania przy pomocy mikroskopu optycznego.
 • Powiększone (bocznie i wzdłużnie) kolanka w łodygach. Tylko ich wydłużenie uznane zostało za trwały efekt związany z energiami tworzącymi kręgi.
 • Wyraźne zgięcia kolanek łodygi: najbliższego kłosowi, drugiego, a nawet trzeciego i czwartego od dołu. Zgięcia te zwykle mają od 45 do 90 stopni, ale nie należy ich mylić z efektami dwóch naturalnych procesów regeneracji roślin: fototropizmu (tendencji roślin do kierowania się w stronę Słońca) i grawitropizmu (wpływu przyciągania Ziemi na rośliny). W zależności od etapu wzrostu zboża (młode czy stare) w chwili położenia oraz jego gatunku, te naturalne procesy regeneracji rozpoczynają się w różnym czasie. Młody jęczmień zaczyna rosnąć ponownie prawie natychmiast i znaczące naturalne zgięcia będą widoczne już po tygodniu, młoda pszenica odradza się trochę wolniej, a dojrzałe zboże może już tym procesom wcale nie podlegać. Jeśli jednak kręgi zbożowe odkryte zostaną dzień lub dwa po ich powstaniu, a kolanka łodyg będą zgięte o ponad 40 stopni, to efekt ten może być wynikiem działania jakiejś energii. W niektórych przypadkach łodygi rzepaku były zgięte o pełne 360 stopni. Dwie ostatnie cechy występują w wylatowskich piktogramach. Potwierdzają to załączone fotografie. Pierwsza pochodzi z piktogramu z 07.07.2003, druga z 25. 06. 2003.
 • Otwory powstałe w kolankach łodyg, zwykle znajdowane były w drugim kolanku od dołu, ale ostatnio pojawiają się także w trzecim i czwartym. Przyciemnienie kolanek , widoczne szczególnie w pobliżu powstałych otworów, spowodowane jest przez grzyb szybko formujący się na wydzielinie z wnętrza łodyg. Również i ta cecha znajdywana jest w wylatowskich formacjach, jednak dość rzadko.
 • Skarłowaciałe, zniekształcone nasiona oraz zmiany w ich zdolności do kiełkowania. Dotychczas udokumentowano cztery podstawowe zmiany dotyczące ziaren zbóż z piktogramów i ich kiełkowania. Są one różne w zależności od gatunku zboża, etapu jego rozwoju w chwili powstawania kręgów oraz rodzaju i intensywności tworzącej je energii:

  a) Jeśli piktogram powstaje przed kwitnięciem roślin, to ich tkanka somatyczna (niereprodukcyjna) rozwijać się będzie normalnie, ale rozwój ziaren zostanie zatrzymany lub osłabiony. Normalnie rozwinięte plewy mogą być całkowicie pozbawione ziaren. Dotychczas nie było tej cechy w Wylatowie, gdyż tutaj piktogramy powstają w późniejszym etapie wzrostu roślin.

  b) Jeśli piktogram pojawia się na trochę późniejszym etapie wzrostu młodego zboża, kiedy ziarna się jeszcze formują , to nie rozwiną się one później normalnie. Będą mniejsze i lżejsze, a ich zdolność do kiełkowania ograniczona lub zlikwidowana.

  c) Jeśli piktogram pojawia się w bardziej dojrzałych roślinachgdy ziarna są już prawie całkowicie rozwinięte, to będą one także mniejsze i lżejsze niż normalnie, zmieni się natomiast sposób ich kiełkowania. Gatunki zbóż, których sadzonki rosną zwykle z różną prędkością stracą te właściwości i wszystkie sadzonki kiełkować będą identycznie.

  d) Jeśli piktogram pojawia się w zbożu o całkowicie rozwiniętych ziarnach, to wykażą one później, podczas kiełkowania, ogromne, nawet pięciokrotne zwiększenie zdolności wzrostu. Ponadto sadzonki te będą mogły przez długi czas znosić bez widocznej szkody bardzo trudne warunki ( brak wody i/lub światła). Ostatnie cechy obserwowano w przypadku nasion zebranych z piktogramów w Wylatowie. Występują tutaj jednak pewne różnice:

 • nie występują tutaj takie związki pomiędzy rozwojem roślin, a etapem rozwoju w trakcie powstawania piktogramu;
  nasiona pokazane na fotografii w podpunkcie (c) pochodzą z piktogramu, z którego skiełkowane nasiona przedstawione są w podpunkcie (d)
 • w przypadku nasion z wylatowskich formacji jedynie zebrane z piktogramu z 06.07.2003 r. wykazały zwiększoną odporność na brak wody w porównaniu z nasionami zebranymi poza piktogramem. Różnice mogą wynikać z reakcji konkretnych odmian zboża na energię tworzącą piktogramy.

Anomalie roślinne opisane powyżej są spowodowane wpływem złożonego systemu energetycznego plazmy atmosferycznej, który emituje ciepło (prawdopodobnie mikrofale) oraz impulsy elektryczne i silne pola magnetyczne. Mikrofale podgrzewają wilgoć w łodygach i zamieniają ją w parę. W młodym zbożu , o bardziej elastycznych włóknach, para przesącza się na zewnątrz przez kolanka; w starszym nagromadzona para przebija się tworząc charakterystyczne otwory. Końcowy efekt tych działań na poszczególne rośliny zależy od wielu czynników: złożoności i intensywności promieniowania mikrofalowego, wpływu impulsów elektrycznych oraz gatunku, odmiany i wieku rośliny.

Wyraźną oznaką elektromagnetycznego charakteru działających energii jest zmniejszanie się wydłużenia kolanek łodyg w roślinach bardziej oddalonych od centrum piktogramu co jest zgodne z obowiązująca w fizyce zasadą Beera-Lamberta opisującą pochłanianie energii elektromagnetycznej przez materię.

Pozytywny wpływ na rośliny – zwiększony wzrost oraz lepsze plony obserwowane w sadzonkach kiełkujących z ziaren pobranych z piktogramów powstałych pod koniec okresu wzrostu zbóż – spowodowany jest głównie działaniem na ziarna określonych impulsów elektrycznych. Amerykańscy naukowcy, Levengood i Burke opatentowali w 1998 roku zbudowane na podstawie tych badań urządzenie tworzące uporządkowaną plazmę . Zboże kiełkujące z ziaren poddanych jej działaniu lepiej rośnie, szybciej dojrzewa i daje lepsze plony.

Istotne jest, że anomalie te można również zauważyć w zbożu pochodzącym z tzw. legów uznawanych do tej pory jedynie za efekt działania pogody (wiatru i deszczu) na zbyt intensywnie nawożone zboże. W wielu przypadkach okazywało się jednak, że są one wynikiem działania tych samych energii, które tworzą piktogramy.

Podziel się wiadomością: