Piktogram w Żabnie to fakt!

Można już śmiało powiedzieć, że sezon „Piktogramy 2004” w Polsce, w naszym województwie, w naszej gminie oraz okolicy Wylatowa został rozpoczęty!!

Jeszcze tego samego dnia, w naszej szkole podstawowej we Wylatowie odbywał się gminny konkurs plastyczny zorganizowany przez nauczycielki Halinę Furtak Katarzynę Zaborowską, pt. „UFO-fascynacje, statki kosmiczne”  więcej na ten temat w późniejszym terminie). I nikt z przybyłych tam dzieciaków, oraz gości, nie przypuszczał, że coś się w okolicy niezwykłego dzieje.

A jednak!!

Właścicielka pola- p. Lewandowska, kiedy to pogoda się nieznacznie poprawiła w sobotnie popołudnie, postanowiła przejść się wokół swojej posesji, obejrzeć czy czasem niedawne ulewne deszcze nie narobiły szkód na polu. Była to godzina ok. 16:00. I ku ogromnemu zdziwieniu, na swoim polu zauważyła dziwne regularne legi. Informacja o tym zaczęła rozbiegać się w błyskawicznym tempie.

Dzisiaj, tj. w niedzielę 16 maja od godzin wczesnoporannych przybyli już pierwsi badacze nieznanego. Powstały piktogram znajduje się w życie, które jak może nie wszyscy wiedzą, o tej porze roku osiąga wysokość do 1 metra.

Piktogram posiada ok. 38 metrów długości wzdłuż  osi N-S oraz ok. 21 m szerokości wzdłuż osi E-W (rysunek z naniesionymi dokładnymi wymiarami zamieścimy wkrótce). Odczyn gleby pH 7-7,5 przy pomiarze pehametrem odczynnikowym.

Wstępna ekspertyza wykazała, że na znacznym poziomie pewności piktogram ten nie powstał w wyniku działań człowieka.

1. Powstał on w czasie deszczowej, dżdżystej pogody, co jest częste w wypadku autentycznych agrosymboli.

2. Pierwszym osobom, które dotarły na znak nie udało się odszukać ewentualnych ścieżek prowadzących do wnętrza znaku. Nie było także ścieżek technologicznych wykonanych podczas prac polowych, które mogłyby ułatwić ewentualne wejście na znak.

3. Wewnątrz piktogramu była duża ilość pojedynczo stojących źdźbeł zboża oraz chwastów. Cecha ta jest także często obserwowana w przypadku autentycznych symboli.

4. Podczas oglądania znaku z większej wysokości dawało się obserwować odbicie światła słonecznego od jego powierzchni, co rzadko towarzyszy wygnieceniom wykonywanym przez fałszerzy.

5. Na roślinach znajdowały się charakterystyczne wydłużone i zagięte węzły, co stanowi jeden z głównych wyznaczników decydujących o autentyczności symbolu

6. W odległości ok. 200 metrów od znaku odkryto niezwykłe „legi”, które mogą być tzw. „zbożem ułożonym w sposób przypadkowy” opisywanym w dziale „Piktogramy / Inne fakty” poprzedzającym często pojawienie się regularnych znaków. Wewnątrz owych „legów” znaleziono kilkakrotnie więcej odkształconych węzłów niż w regularnym piktogramie, które najprawdopodobniej nie były efektem grawitropizmu (wpływu działania przyciągania) oraz fototropizmu (kierowania się roślin w stronę światła). Znalezino także węzły podobne do „połączonych metodą zgrzewania wałków”. Dodatkowo wygniecenie to znajduje się w niewielkim obniżeniu terenu co mogłoby osłaniać ten fragment pola przed wiatrem i wykluczać „naturalność” owego legu. Niezwykłości temu wygnieceniu dodaje fakt iż nigdzie w okolicy nie udało się odnaleźć żadnych innych legów naturalnego pochodzenia.

7. Wszystkie „koła” w rzeczywistości są wydłużone. Stanowiłoby to dodatkowe utrudnienie dla ewentualnych dowcipnisiów.

8. Środki geometryczne „kół” nie pokrywają się ze środkami skręcenia, co także stanowiłoby znaczne utrudnienie dla fałszerzy.

Wszystkie zagłębienia w gruncie znajdywane wewnątrz piktogramu są skutkiem pobierania prób gleby, a nie wbijaniem palików  w celu ułatwiania sobie przez domniemanych dowcipnisiów wykonania zarysu symbolu, co często sugerują media.

Oczywiście jak zwykle nie można z pewnością 100% stwierdzić czy symbol nie jest rzeczywiście wykonany przez człowieka. A jeśli rzeczywiście nie jest to przez kogo/ co?? W jakim celu?? Jakie znaczenie one ze sobą niosą?? Miejmy nadzieję, że na pytania te znajdą się kiedyś odpowiedzi….

Podziel się wiadomością: