Dzień: 2004-06-14

Samoobrona przed LPR

Frekwencja we „wylatowskim okręgu wyborczym” osiągnęła bardzo niski poziom, z 1300 osób uprawnionych do głosowania wzięło udział zaledwie 210 osób, czyli 16% (w tym 6 głosów oddano nieważnych). Patrząc pod kątem najlepszych wyników poszczególnych kandydatów z danej organizacji wyniki przestawiają się następująco: Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Sobecka Anna 45 głosówKW Samoobrona Nowakowski Waldemar […]