„Niezwykłe” legi w Szczeglinie

W sobotę 5 czerwca w miejscowości Szczeglin (ok. 8km od Wylatowa), na polu ozimego jęczmienia zostały odkryte „niezwykłe” legi. Ich „niezwykłość” polega na tym, że zdecydowana większość źdźbeł posiada silnie rozciągnięte i wygięte węzły (fot. 1).   W kilku z nich udało się  dostrzec nawet charakterystyczne dla piktogramów otworki. Wygięcie węzłów nie jest podobne do wygięcia spowodowanego próbą pionowego wzrostu roślin oraz wyciągania się w kierunku światła. Wygięte w sposób naturalny źdźbło tworzy płaszczyznę zbliżoną do pionu, te znalezione w legach tworzyły powierzchnie zbliżone do poziomu. Oczywiście oprócz tych „niezwykłych” węzłów były  także wygięte w sposób naturalny. Rośliny są poukładane w różnych kierunkach, jakby rozczesane grzebieniem (fot.2).


Według właścicielki pola legi powstały podczas ostatnich silnych opadów deszczu, czyli około 25 maja. Twierdzi ona, że legi musiały są skutkiem nadmiernie wybujałych kłosów na skutek niewłaściwego nawożenia. Kobieta mówi, że prawdopodobnie rozsiewacz nawozów był źle wyregulowany lub uszkodzony co spowodowało, że na niektórych fragmentach pola dawka nawozu się znacznie zwiększyła. Dodatkowo do ciężaru samych kłosów dołożył się ciężar kropel deszczu i przy podmuchach wiatru zboże wyległo.
Istnienie tego typu „kolanek” w naturalnych legach stawia pod dużym znakiem zapytania zasadność oceny prawdziwości piktogramów na podstawie obecności lub nie tak wygiętych węzłów. Wydaje się, że w tej chwili nie jest możliwe stwierdzenie autentyczności piktogramu tylko na podstawie jego oględzin na polu, a konieczna stanie się praca laboratoryjna np. badanie aktywności biologicznej czy przewodności elektrycznej właściwej gleby, zdolności i siły kiełkowania roślin (http://www.wylatowo.mogilno.pl/piktogramy2.php?nr_artykulu=51&dzial=Piktogramy) itp.
Dodatkowo ocenę na podstawie badań laboratoryjnych utrudnia fakt, że brak odniesienia przy tego typu pracach. Do tej pory nie można powiedzieć, że autentyczność jakiegoś piktogramu jest pewna i może on stwarzać jakiegoś typu wzorzec. Jedynie można stwierdzić czy różnice we właściwościach gleby, roślin itd. z piktogramów i spoza nich są istotne czy też nie. A jeśli są istotne, to co jest ich przyczyną? Może kiedyś się to dowiemy…

Podziel się wiadomością: