„Osobliwy piktogram” w Dąbrówce

W czwartek 22 lipca dostaliśmy informację o piktogramie w Dąbrówce 8 kilometrów od Wylatowa. Znak znajduje się w pszenicy należącej do gospodarstwa „Burco Polska” sp. z o.o. Nie udało się określić dokładnej daty jego pojawienia się. Na pewno był już widoczny we wtorek 20 lipca. Na podstawie jego zniszczenia kołami ciągnika na ścieżkach technologicznych wiadomo, że musiał on istnieć podczas ostatnich zabiegów pielęgnacyjnych, czyli około 2-3 tygodni wcześniej.

Jeszcze z pobocza drogi, na podstawie niewielkich rozmiarów (około 20m długości), braku symetrii jednego z elementów oraz na pozór mało precyzyjnego  ułożenia zboża i „zazębień” na krawędziach mniejszych z kół oceniono znak jako „fałszywkę”. Jednak dokładniejsze oględziny nasunęły wiele wątpliwości. Istniejące skręcenie stojącego zboża w jednym z mniejszych kół nie jest typowe dla dzieł dowcipnisiów, ale jest także rzadko spotykane w „autentycznych” kręgach. Ułożenie zboża w kole najbardziej oddalonym od drogi było precyzyjne, zbliżone do ułożenia w znakach uznawanych za niewykonane przez ludzi. Poza tym w jego centrum znajdowało się koło średnicy około jednego metra, na którym nie rosło zboże, za wyjątkiem jednej rośliny pszenicy w jego środku. O wiele mniejszy stopień dojrzałości tejże rośliny w stosunku do pozstałych wskazuje, że taki stan rzeczy musiał istnieć od długiego czasu. Powstaje więc pytanie czy istnienie i odnalezienie powstałego w niewyjaśniony do końca sposób takiego miejsca bez roślin wykorzystaliby dowcipnisie w celu utrudnienia oceny agrosymbolu.

Sytuację komplikuje fakt, iż na zdjęciach wykonywanych jednym modelem aparatu powstają pewnego rodzaju błędy.  Tego typu błędy wystąpiły na 30 % zdjęć wykonywanych w obrębie znaku lub jego bepośrednim sąsiedztwie. W czasie około 1 godziny od oddalenia się od znaku na znaczną odległość tego typu błędy uwidaczniały się na 5 % zdjęć. Natomiast po upływie tego czasu wszystkie zdjęcia zostały wykonane w pełni poprawnie. Tego typu błędy nie występowały na fotografiach wykonywanych innymi modelami aparatów.

Ciekawostką jest, że symbol powstał w odległości 2 km od miejsca, gdzie 1,5 roku wcześniej powstała jedna z zagadkowych dziur znajdowanych w okolicy.

Ocena  pochodzenia tego piktogramu na dzień dzisiejszy wydaje się niemożliwa.


Wkrótce zamieścimy dokładny rysunek piktogramu wraz z wymiarami.

Podziel się wiadomością: