Tłumy ludzi na piktogramach

Od czasu
pojawienia się ostatniego piktogramu obejrzało go kilka tysięcy ludzi. Stało się
tak za sprawą mediów, które natychmiast podjęły ten temat. Szczególnie dużo
ludzi zawitało do Wylatowa w ostatnią słoneczną niedzielę. Pierwszego dnia
właściciele pobierali skromną opłatę za wstęp na pole w celu ograniczenia
zadeptania zboża. Jednak już po pokryciu strat można oglądać znaki za
darmo.

Położenie piktogramów przy drodze Toruń-Poznań sprawiło, że
zatrzymywało się na poboczach mnóstwo samochodów, a ich pasażerowie podziwiali
kręgi zbożowe. Nierzadko zatrzymywały się też samochody ciężarowe, a kierowcy
wysiadali i z dachów robili zdjęcia.  Powodowało to nieraz zablokowanie
drogi i interwencję policji. Na szczęście przy tak dużym zagrożeniu obyło
się bez tragicznego wypadku.

W dalszym ciągu można podziwiać znaki na
polach oraz za darmo obejrzeć wystawę na ich temat. Można także nabywać pamiątki
związane z Wylatowem i piktogramami. Zapraszamy!!!

Podziel się wiadomością: