Dzień: 2004-08-24

O piktogramach w słowackim Makovie

W ostatni weekend 21 i 22 sierpnia w słowackim Makovie odbyło się nieformalne spotkanie słowackich i polskich przedstawicieli ze środowiska zajmującego się tematem kręgów i piktogramów zbożowych. Obecni byli: ze strony słowackiej dr Miloą Jesenský, Miroslav Karlik (przewodniczący UFO Klubu Trnava w Trnavie), natomiast ze strony polskiej Stanisław Barski, Leszek Owsiany, […]