Nietypowe piktogramy w okolicy Strzelna

W środę 28 lipca w miejscowości Młyny niedaleko Strzelna (około 20km od Wylatowa) zostały odnalezione piktogramy w pszenżycie. Powstały na polach kilku rolników prawdopodobnie w noc 25/26 lipca. Znaki składają się z kilku formacji rozmieszczonych na dużym obszarze.

Pierwszym, który widzieliśmy był trójkąt z umieszczonymi na wierzchołkach owalami. Jeden z nich miał wymiary 7,5×5,8 m, pozostałe owale nie były tak bardzo wyraźne, bardziej zbliżone do koła. W dalszej kolejności zobaczyliśmy znak składający się z 5 kół o średnicach 1-1,5 metra połączonych wąskimi korytarzami. Następny był znak składający się z 2 małych kół połączonych korytarzykiem. Całość miała około 3 metrów długości. W odległośći ok. 100m znajdował się znak składający się z kilku kół i elementów zbliżonych kształtem do grotu, połączonych korytarzami.

Jeszcze dalej zobaczyliśmy znak składający się z kilku kół połączonych korytarzami. Od największego z kół odchodził szeroki korytarz prowadzący do prostokąta. Obecność tak wyraźnego prostokąta jest chyba nowością wśród polskich agrosymboli.

We wszystkich nawet tych najmniejszych elementach zachwycała dokładność i precyzja ułożenia zboża. Było to spowodowane m. in. dojrzałością roślin oraz jego dużym zagęszczeniem. Rzucały się także w oczy bardzo starannie wykonane przejścia pomiędzy poszczególnymi fragmentami formacji oraz wykonanie środków kół i owali.


Zagadkowy był fragment pola o powierzchni kilku metrów kwadratowych, na którym zostały powyrywane i pourywane rośliny. Na podstawie rozwijających się w miejscu urwań grzybów stwierdzono, że zostało to wykonane około 1-2 tygodni przed oględzinami. Brak innych cech wskazujących na wykonanie tego przez zwierzęta. W odległości metra został usypany kopiec z tych powyrywanych roślin. Czyżby chodziło o zatuszowanie śladów po nieudanej próbie wykonania piktogramu?


Zastanawia fakt, że te agroznaki znacznie różnią się kształtem od innych pojawiających się tego roku w Polsce. Ciekawy jest także fakt, iż wszystkie owale miały tak dużą różnicę średnic. Być może jest to spowodowane faktem, że jednym z argumentów na potwierdzenie „autentyczności” piktogramu jest kształt kręgów zbliżony do elipsy i zasugerowali się tym ewentualni autorzy tych znaków?


Odpowiedzi na te pytania oraz na to czy owe piktogramy zostały wykonane przez ludzi prawdopodobnie już nie poznamy.


Niestety nie było możliwości wykonania lepszych zdjęć, zebrania wymiarów czy dokładniejszego zapoznania się z cechami znaków, a nawet zobaczenia ich wszystkich, co było skutkiem późnego dotarcia na miejsce. Było to spowodowane skandalicznym zachowaniem jednej z organizacji „badających” nieznane, która za wszelką cenę starała się zachować jak najdłużej w tajemnicy odnalezienie i lokalizację piktogramów. Dodatkowo poprosiła ona rolników o wpuszczanie na pole tylko członków własnej organizacji. Mimo, iż w jej statucie zamieszczonym na stronie www czytamy: „Fundacja realizuje cele poprzez: […] – współpracę w zakresie wymiany informacji z podobnymi organizacjami na świecie”

Dziękujemy gospodarzom za życzliwość oraz wskazanie miejsca i wpuszczenie na pola.

Podziel się wiadomością: