W Stolnie k. Chełmna sezon na piktogramy trwa

W miniony weekend otrzymaliśmy od naszego kolegi Michała Nowackiego z  Chełmna wiadomość o nowo powstałym piktogramie we wsi STORLUS w powiecie chełmińskim; trasa E75, Gdańsk-?ódż, 16 km przed Chełmnem, 4 km przed Stolnem. Znak został dostrzeżony 30-ego sierpnia w trakcie żniw, także na miejsce dotarliśmy spóźnieni, pole było już zaorane. Na podstawie relacji naocznych świadków oraz materiałów z lokalnej prasy, udało nam się sporządzić hipotetyczny szkic formacji (prawa część rysunku). Kwestia wymiarów na dzień dzisiejszy pozostaje nieustalona). Rozczarowani zgłosiliśmy się do redakcji „Czasu Chełmna” z nadzieją na bliższe informacje -sukces okazał się połowiczny. Z jednej strony obiecane nam zdjęcia formacji ze Storlusa jak dotąd nie doszły, z drugiej poinformowano nas, iż w pobliskiej miejscowości Stolno w miniony weekend zarejestrowano następny piktogram. Pomimo żniw, właściciel zdecydował się go ocalić. Nie zwlekając, udaliśmy się na miejsce dokonać oględzin, dokumentując.

STOLNO(województwo kujawsko-pomorskie)
Miejscowość w powiecie chełmińskim przy trasie E-75 (międzynarodowa „jedynka” – Gdańsk – Toruń – ?ódź), 12 km przed Chełmnem jadąc w kierunku Toruń-Gdańsk, po prawej stronie szosy.

4 września w sobotę zauważono kolejny (prawdopodobnie już czwarty w tym rejonie po Lipienku, Storlusie oraz innym jeszcze niepotwierdzonym). Powstał na polu Jadwigi Szprychy podczas prac żniwnych. Nie mieliśmy okazji porozmawiać na temat okoliczności powstania znaku, gdyż jego odkrywca był nieuchwytny. Agrosymbol składa się z trzech kręgów (geometrycznie elips). Centralny krąg o wymiarach 14,20 x 13,90 oraz dwa mniejsze połączone z centralnym krótkimi (70cm) korytarzami (szkic i wymiary- lewa część rysunku). Kwestię autentyczności pozostawiamy, gdyż przybyliśmy na miejsce zbyt późno.

 IRG Toruń

Podziel się wiadomością: