Miesiąc: styczeń 2005

Spotkanie dotyczące badania piktogramów

W sobotę 15 stycznia w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów i Przedsiębiorczości w Mogilnie odbyło się spotkanie zainicjowane przez autorów naszej strony internetowej.  Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych organizacji ufologicznych, a także przedstawiciele świata nauki.   Spotkanie rozpoczął dr Jan Szymański krótko omawiając swoje propozycje dotyczące objęcia ochroną powstających w Wylatowie […]