Spotkanie dotyczące badania piktogramów

W sobotę 15 stycznia w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów i Przedsiębiorczości w Mogilnie odbyło się spotkanie zainicjowane przez autorów naszej strony internetowej.  Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych organizacji ufologicznych, a także przedstawiciele świata nauki.

 

Spotkanie rozpoczął dr Jan Szymański krótko omawiając swoje propozycje dotyczące objęcia ochroną powstających w Wylatowie piktogramów oraz opracowania pewnego rodzaju „kodeksu honorowego badacza”. Możliwość wprowadzenia w życie wysuniętych propozycji omówił Rafał Lukstaedt- naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Reginalnego w Mogilnie. Niestey okazuje się, że znaczna część bardzo ważnych pomysłów jest niemożliwa do wykonania.  Ustalono konieczność powołania przy fundacji komitetu koordynującego badania oraz wykonania ulotek informujących turystów o tym czym są piktogramy i jak należy się w nich zachowywać. Ustalono także kolejny termin podobnego spotkania z udziałęm czołowych przedstawicieli głównych organizacji ufologicznych i badaczy.

 

Na koniec w części mniej oficjalnej przedstawione zostały informacje o dotychczas pojawiających się znakach, natomiast dr Maciej Szanser przedstawił w skrócie prowadzone przez niego prace i możliwość ich zastosowania w badaniu piktogramów. Badacze wymienili się także doświadczeniami w pracach oraz pomysłami dotyczącymi prowadzenia w przyszłości różnego rodzaju eksperymentów.

Podziel się wiadomością: