Dzień: 2005-02-05

Podkoziołek 2005

  By zachować bardzo bogate i rozbudowane Kujawskie obrzędy zapustne z inicjatywy Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Mogileńskiego Towarzystwa Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej oraz KGW w Chabsku zorganizowano „Przegląd Obrzędów Zapustnych – Podkoziołek 2005”. W programie zostały zorganizowane przemarsze korowodów zapustnych ulicami Mogilna, Chabska i Wylatowa.    Korowód do naszej […]