Podkoziołek 2005

 
By zachować bardzo bogate i rozbudowane Kujawskie obrzędy zapustne z
inicjatywy Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Mogileńskiego Towarzystwa Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej oraz
KGW w Chabsku zorganizowano „Przegląd Obrzędów Zapustnych – Podkoziołek 2005”. W
programie zostały zorganizowane przemarsze korowodów zapustnych ulicami Mogilna, Chabska
i Wylatowa.
 

 

Korowód do naszej wioski dotarł w sobotnie południe ok. 12:30. Przebrani
kolędnicy prowadzący ze sobą maszkary (kozę, konia, niedźwiedzia, bociana) wędrowali
ulicami, odwiedzając wylatowskie sklepy oraz sołtysa Wylatowa. Następnie korowód
zapustny udał się do Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku na inscenizacje
obrzędów.

Podziel się wiadomością: