Znaczenie piktogramów

Często, gdy pojawia się nowy piktogram i zostaje on uznany za autentyczny (nie jest wykonany przez ludzi) zastanawiamy się czy niesie on ze sobą jakąkolwiek treść, znaczenie, a jeśli tak, to jakie.

Zazwyczaj nadawane im są różne nazwy wynikające ze skojarzenia ich kształtów z różnymi przedmiotami czy symbolami. Pojawiały się takie określenia jak „krzyż celtycki, kielich, hostia, rozeta, motyl, kwiatek, bałwanek czy… patelnia”. Jednak te określenia nie wnoszą nic ciekawego do prób wyjaśnienia znaczenia piktogramów. Najciekawszych spostrzeżeń dokonał do tej pory Ewaryst Żyłkowski, który od początku pojawiania się piktogramów w Wylatowie zajmuje się ich pomiarami geometrycznymi oraz szkicami. Mnóstwo czasu poświęca także na próby wyjaśnienia ich znaczenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z jego odkryć.
 

Symulacja komputerowa piktogramu
z 12 lipca 2001 r.

Jedno z pierwszych odkryć dotyczy piktogramu, który pojawił się 12 lipca 2001 roku na polu Państwa Sucholas. W tym piktogramie zwróciło uwagę wyraźnie uwidocznione łukowate zakończenie korytarza, jakby w celu zwrócenia uwagi na ten szczegół.. Można było się domyśleć, że w rzeczywistości znak ten przedstawia bryłę, a korytarz stanowi połączenie dwóch kul. W takiej sytuacji połączenie korytarza z kulą tworzy łuk. Zastanawiające było także to, że jedno z kół ma inny kierunek ułożenia kłosów niż dwa pozostałe koła. Mogło to sugerować, że posiada ono pewną inną cechę od pozostałych kół. Podczas symulacji trójwymiarowej okazało się, że dwa mniejsze koła tworzą dwie kule o takich samych średnicach. W efekcie tejże symulacji powstała trójwymiarowa bryła. Więcej szczegółów znajduje się na rysunku. 

 

 

Próby rozrysowania piktogramu z 27 czerwca 2001 r.

Innym ciekawym osiągnięciem są próby rozrysowania piktogramu, który powstał 27 czerwca 2001 roku na pszenicy Państwa Filipczak. Był to do tej pory jeden z bardziej skomplikowanych piktogramów, które pojawiły się w Wylatowie. Próby skonstruowania z jego elementów bryły dały ciekawe rezultaty.

Kolega nasz odkrył także ciekawą cechę piktogramów z 2003 roku. Okazało się, że w piktogramie, który odkryto 26 czerwca na polu Państwa Zarywskich, zawierają dokładnie kontury piktogramu z 7 lipca (szczegóły na rys.) Zatem piktogramy te stanowią pewną ciągłość. Co ciekawe w konturach tego znaku, z nieco mniejszą precyzją zawiera się także kształt kontrowersyjnego piktogramu z 6 lipca, tzw. „bałwanka”. (2 styczne do siebie pełne okręgi wraz z łączącymi je po bokach łukami, „ramionami bałwanka”) 

 

Ciekawa zależność w piktogramach z 2003 roku

Jednak najbardziej złożonym osiągnięciem było złożenie dwóch piktogramów w jedną bryłę. Udało się tego dokonać łącząc piktogramy z 2003 oraz 2004 roku z pól Państwa Zarywskich. Rzut z góry owej bryły przedstawia kontury piktogramu 7 lipca 2003 roku lub z 26 czerwca 2003 roku (w tym wypadku piktogram posiada dodatkowo zewnętrzne łuki oznaczone na rysunku znakami „?”). Poprzednio pokazano, że znaki „zawierają się w sobie”, więc trudno stwierdzić, który z nich stanowi rzeczywiście rzut z góry.
Rzut z przodu został stworzony przez piktogram z 5 lipca 2004 roku (rysunek). 

 

  

Dwa piktogramy w jednej bryle

Mimo tak wielu wysiłków i zauważenia tak wielu cech nie udało się przybliżyć do odpowiedzi czy i jaką treść niosą ze sobą znaki w zbożu. Nie wiadomo co mogą przedstawiać stworzone bryły. Wszelkie komentarza, spostrzeżenia i uwagi prosimy kierować do Księgi Gości lub na Forum Mogileńskie.

Ewaryst Żyłkowski, Adam Piekut
Podziel się wiadomością: