Dzień: 2005-03-06

Centrum Koordynacji Badań

Uczestnicy pierwszego spotkania CKB W ostatnim czasie w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów i Przedsiębiorczości odbyło się już kolejne spotkanie organizacyjne Centrum Koordynacji Badań. Do celów tej grupy należeć mają między innymi: zajęcie się sprawami organizacyjnymi, pomoc przy organizowaniu stanowisk badawczych, archiwów danych, utworzenie punktu informacyjnego w Wylatowie i grupy „szybkiego […]