Centrum Koordynacji BadańUczestnicy pierwszego spotkania CKBW ostatnim czasie w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów i Przedsiębiorczości odbyło się już kolejne spotkanie organizacyjne Centrum Koordynacji Badań.


Do celów tej grupy należeć mają między innymi: zajęcie się sprawami organizacyjnymi, pomoc przy


organizowaniu stanowisk badawczych, archiwów danych, utworzenie punktu informacyjnego w Wylatowie i grupy „szybkiego reagowania”, która umożliwiłaby jak najszybsze zabezpieczenie obszaru badań, bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska – np.: powstaniu piktogramu, koordynacja rodzaju i kolejności dokonywania pomiarów oraz pobierania próbek dla jednostek badawczych, prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców jak i przyjezdnych turystów, ochrona terenu objętego badaniami przed dewastacją i wstępem osób niepowołanych. Podczas dyskusji omówiono szczegóły dotyczące treści strony internetowej Centrum, a także sposób powołania i działalności „sużby ochrony”. Poruszono wiele istotnych tematów mających duże znaczenie przy badaniu zjawiska piktogramów zbożowych występujących w Wylatowie.


Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów CKB jest nawiązanie współpracy wszystkich organizacji i osób biorących czynny udział w badaniu zjawiska.


Wszelkie informacje na temat działalności Centrum Koordynacji Badań można znaleźć na jego stronie internetowej www.wylatowo.org.pl .

Podziel się wiadomością: