Kosmiczny projekt

W piątek, 11 marca br. w świetlicy wiejskiej w Wylatowie odbyło się zebranie wiejskie podczas którego jednogłośnie zaopiniowano Plan Rozwoju Miejscowości Wylatowo.

W piątkowy wieczór mieszkańcy Wylatowa zebrali się w świetlicy wiejskiej, by jednogłośnie przegłosować projekt Planu Rozwoju Miejscowości Wylatowo, który stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego składanego przez Gminę Mogilno w Urzędzie Marszałkowskim, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.


Plan ten opiera się na ankiecie przeprowadzonej w ubiegłym roku wśród mieszkańców Wylatowa i określa działania na lata 2004 – 2018. Poszczególne punkty rozwoju i harmonogram planu ichSzkic przystanku autobusowego
w kształcie spodka
rys. Maciej Drelak

realizacji został opracowany przez osoby: Macieja Drelaka, Tadeusza Filipczaka, Józefa Pawelę i Benona Witkowskiego.


Z większych inwestycji wymienionych w tym planie jest niewątpliwie budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej. Niestety termin realizacji tej inwestycji nie będzie zbyt szybki.


Do pomysłów innowacyjnych należy zaliczyć projekt powstania przystanku autobusowego w kształcieNowe lampy uliczne

spodka, który byłby niewątpliwie symbolem rozpoznawalnym naszej miejscowości.


Na dzień dzisiejszy już został zrealizowany jeden z projektów Planu Rozwoju Miejscowości jakim była wymiana punktów oświetleniowych. Nowe lampy posiadają energooszczędne żarówki sodowe, które dają dużą kontrastowość i skuteczność świetlną wieczorami na wylatowskich ulicach.

Podziel się wiadomością: