Wymiary piktogramów z roku 2004


Mapa geodezyjna Wylatowa
ROK 2004
15 maja 2004 roku;
pole p. Lewandowskich w Żabnie (ok. 1 km od Wylatowa)

26 maja 2004 roku;
Złotowo (ok. 25 km na północ od Wylatowa); sfałszowanie tego piktogramu (wykonanie przez ludzi) nie zostało do końca wykluczone


10 czerwca 2004 roku;
Złotowo (ok. 25 km na północ od Wylatowa);


na podstawie dokładnych oględzin uznano ten piktogram za wykonany przez ludzi05 lipca 2004 roku;
pole p. Zarywskich; nr działki 46/410 lipca 2004 roku;
pole p. Filipczak; nr działki 67/8 oraz częściowo 67/7


Podziel się wiadomością: