Dzień: 2005-06-25

Udział cropmakerów w tworzeniu piktogramów

Razem z rosnącą każdego lata liczbą kręgów zbożowych w Polsce coraz istotniejsze staje się pytanie o udział w tym zjawisku cropmakerów (grupy osób zajmujących się mechanicznym wygniataniem kręgów w zbożu). Motywację i sposób działania tych ludzi najlepiej poznać na przykładzie ich działania w Anglii, gdzie zjawisko kręgów zbożowych występuje regularnie […]