Kręgi w Paprosie
Położenie wsi Papros


W niedzielę rano 19 czerwca do Leszka Owsianego dotarł sms od Rafała Nowickiego z Fundacji Nautilus z informacją o pojawieniu się kręgów zbożowych w miejscowości Papros (gmina Kruszwica, powiat Inowrocław) położonej 25 km na południe od Inowrocławia.


Kręgi odnalezione 17 czerwca
Kilka godzin później ekipa IRG w składzie: Leszek Owsiany, Jacek Kozłowski i Wojtek Budny przybyła na miejsce.

Zastaliśmy piktogram w pszenżycie na polu Pana Stynżewskiego złożony z trzech połączonych ze sobą kół o wymiarach 20,80m x 20,50m; 7,70m x 7,70m i 6,00m x 5,70m. We wszystkich kołach zboże było ułożone prawoskrętnie.
Wygięte kolankaZauważyliśmy pogrubienia, i wygięcia na kolankach zboża. Zboże zaczęło się już lekko unosić ku górze. Dowiedzieliśmy się, że formacja została odkryta w piątek rano 17-ego czerwca.


W trakcie oględzin podszedł do nas okoliczny mieszkaniec – Pan Zbigniew Wasilewski i


Krąg odnaleziony 16 czerwca

poinformował nas, że również on odkrył poprzedniego dnia u siebie na polu dwa kręgi. Natychmiast udaliśmy się w te miejsca.


Pierwszy krąg (ok. 1 km oddalony od w/w formacji) to było proste koło o wymiarach 12,30m x 12,30m w pszenżycie (prawoskrętne ułożenie).


Krąg kolejny (oddalony o kolejne 0,5 km) zastaliśmy w pszenicy o wymiarach 14.80m x 14,70m (również ułożenie prawoskrętne). W tej


Najstarszy krąg

formacji zboże niemal zupełnie było uniesione już ku górze, co zasugerowało nam, iż krąg musiał powstać co najmniej dwa tygodnie wcześniej.


Pobraliśmy próbki kłosów i ziemi do analizy.IRG Toruń


Podziel się wiadomością: