Wymiary piktogramów 2000-2005 r.

Mama geodezyjna Wylatowa


2005 rok


 

2004 rok


2003 rok

Brak rysunków z:

  • 26 czerwca 2003 roku; pole p. Zarywskich (nr działki 229)
  • 7 lipca 2003 roku; pole p. Zarywskich (nr działki 229)

Na podstawie rozwoju chwastów oraz jego stanu oszacowano, że powstał ok. połowy lipca; pole p. Staszewskiego w Twierdzinie (ok. 10 km na północ od Wylatowa)


2002 rok


2001 rok


2000 rok

Podziel się wiadomością: