Dzień: 2005-11-04

Prowadzone badania

Mimo wielkich oporów tradycyjnej nauki niekiedy udaje sięzainteresować naukowców prowadzeniem badań piktogramów. Niestety najczęściej nie chcą oni ujawniać swoich nazwisk, ani instytucji, w których pracują. Jednak możemy ujawnić jakie rodzaje badań są prowadzone. 40 prób gleby z piktogramu powstałego 24 lipca 2005 roku jest badanych pod względem biologicznym, zostanie wyznaczona […]