Prowadzone badania

Mimo wielkich oporów tradycyjnej nauki niekiedy udaje sięzainteresować naukowców prowadzeniem badań piktogramów. Niestety najczęściej nie chcą oni ujawniać swoich nazwisk, ani instytucji, w których pracują. Jednak możemy ujawnić jakie rodzaje badań są prowadzone.

40 prób gleby z piktogramu powstałego 24 lipca 2005 roku jest badanych pod względem biologicznym, zostanie wyznaczona zawartość dwutlenku węgla, która pomaga w oznaczaniu aktywności biologicznej.
Z tego samego piktogramu zostały pobrane próby do badań chemicznych. Badane będzie przewodnictwo ziemi, którego ewentualne zmiany w obrębie piktogramu mogą oznaczać działanie w tym miejscu zewnętrznego czynnika.
35 prób ziarna zebranego z piktogramów z lat 2003-2005 zostało przekazane Akademii Rolniczej w Poznaniu w celu wykonania badań genetycznych. Ich wykonanie jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielkopolskiego oddziału CBUFOiZA.
35 prób nasion zebranych w tych samych miejscach poddano wyznaczeniu masy 1000 ziaren, które zostały następnie wysiane na poletkach w celu sprawdzenia ich własności (zdolność kiełkowania, szybkość wzrostu, plenność itp). Dodatkowo nasiona zostaną poddane badaniu bakteriologicznemu na obecność grzybów, badaniu występowania mykotoksyn oraz badaniom radiologicznym.

Wszystkim osobom, które podjęły się prowadzenia badań, a także osobom, które pomogły nam działać w tym kierunku (pomagając w transporcie lub rozmawiając z naukowcami) serdecznie dziękujemy.

Wszystkie wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie.

Podziel się wiadomością: