Miesiąc: grudzień 2005

Magnetyczny scenariusz

Pomimo szerokiego wachlarza hipotez jakie przewijają się przez ufologiczne materiały,wszyscy zainteresowani tym jakże tajemniczym tematem, czują chyba pewnien niedosyt.Wynika on zapewne z tego, że żadna z tych hipotez nie przekonuje nikogo w sposób ostateczny a często rodzi wręcz nowe wątpliwości. Przedstawiam dzisiaj kolejną hipotezę ale zakładam, że jesli chodzi o […]

Internet w szkole…

W dniu 23 listopada sala komputerowa w Szkole Podstawowej w Wylatowie wzbogaciła się o dostęp do Internetu. Stało się to dzięki staraniom Pani Dyrektor Katarzyny Łanieckiej oraz dzięki dostawcy usługi AdWa Internet, firmie WAWER z Mogilna. Usługa AdWa Internet działa już ponad 3 lata i jest najdłużej działającą siecią bezprzewodową […]

Rezultaty „preparowania” piktogramu zbożowego

Mimo, iż piktogramy zbożowe pojawiają się już od wielu lat i zainteresowanie nimi jest coraz większe, także wśród naukowców, to nadal nie ma wypracowanych dobrych metod ich badania oraz oceny „autentyczności” (przez piktogramy „autentyczne” rozumie się te, które nie zostały wykonane przez ludzi znaną techniką, np.. za pomocą deski). Dlatego […]