Dzień: 2005-12-05

Rezultaty „preparowania” piktogramu zbożowego

Mimo, iż piktogramy zbożowe pojawiają się już od wielu lat i zainteresowanie nimi jest coraz większe, także wśród naukowców, to nadal nie ma wypracowanych dobrych metod ich badania oraz oceny „autentyczności” (przez piktogramy „autentyczne” rozumie się te, które nie zostały wykonane przez ludzi znaną techniką, np.. za pomocą deski). Dlatego […]