Dzień: 2006-01-18

Pole powierzchni piktogramów

Przy opisywaniu piktogramów zwykle przedstawia się ich kształt i podaje wymiary, pomijając obliczone pole powierzchni. Powinno to być istotne z dwóch powodów. Po pierwsze rolnik, na którego polu powstał piktogram, powinien dowiedzieć się, ile zboża zostało faktycznie zniszczone. Straty podawane przez nierzetelnych dziennikarzy były często przeszacowane. W uproszczeniu kalkulowano, że […]