Dzień: 2006-01-26

Złote Gody

24 stycznia w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele długich wspólnych lat złożyli jubilatom Zastępca Burmistrza Przemysław Majcherkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartecki Halina i Stanisław Dziuraoraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agrypina Piniarska. Jubilaci […]