Opracowanie dra Szymańskiego- rok 2005

„Wylatowo 2005 – coraz więcej pytań”


Przedstawione opracowanie jest uzupełnieniem artykułu „Brudny zielony palec”opublikowanego w miesięczniku „NIEZNANY ŚWIAT” 2006/2 . ….[spakowany artykuł nieznanyswiat_nr02_2006.rar 1.65MB]


dr Jan A. SzymańskiW 2004 roku z pomocą Janusza Zagórskiego rozmieściłem na wylatowskich polach kilkadziesiąt tzw. CZUJNIKÓW UFO. Miały one za zadanie rejestrować anomalie elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości.
Oczekiwałem, że źródłem tych anomalii ( sygnałów ? ) mogą być narzędzia służące do sporządzania piktogramów.Na jednym z pól, gdzie były rozmieszczone czujniki, 10 lipca 2004 roku powstał piktogram. Czujnik nr15 zarejestrował silne promieniowanie radiowe ( zaświeciła się umieszczona w nim miniaturowa neonówka ). W wielu innych czujnikach powstały wyraźne ślady działania promieniowania jonizującego. Prawdopodobnie było to tzw. miękkie promieniowanie rentgenowskie. Ślady na błonach i papierach fotograficznych powstały również w kilku czujnikach znacznie oddalonych od pola z piktogramem. Te i inne jeszcze efekty opisane w artykule „Technologia nieznanego pochodzenia” ( NIEZNANY ŚWIAT 2005/2 ) stały się podstawą przygotowania nowej procedury badawczej oraz odpowiednich narzędzi.
Czujniki stosowane w 2004 roku nie pozwalały na określenie czasu zajścia zarejestrowanego zjawiska. Tę dość istotną niedogodność miały za zadanie wyeliminować mierniki i rejestratory. Stopień złożoności technicznej oraz koszty takich urządzeń były jednak znaczne.Po starannym rozważeniu zakresu ich działania zdecydowałem się na ciągłą, całodobową rejestrację :


  • zmian pola magnetycznego w zakresie niskich częstotliwości ( 0 – 3 kHz ),
  • fal radiowych (UKF i mikrofale od 30 MHz do 3 GHz ),
  • promieniowania jonizującego ( gamma i rentgenowskiego o energii 0,05 – 1,25 MeV ) przy
    użyciu licznika Geigera –Mullera .
  • promieniowania rentgenowskiego ( sposobem fotoelektrycznym, od kilkunastu keV ).

Czytaj dalej….[spakowany dokument pdf pytania.rar 1.13MB]

Podziel się wiadomością: