Relacja ze spotkania w Bielicach

W dniach 21-22 stycznia na terenie Zespołu Szkół w Bielicach odbyło się spotkanie konferencyjno- integracyjne nazwane „Aliens Integracja 2006”. Celem imprezy było nawiązanie możliwie szerokiej współpracy polskich organizacji ufologicznych, ufologów niezależnych oraz badaczy nieznanych zjawisk. Jednocześnie spotkanie było okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań, informacji i odkryć dotyczących głównie piktogramów zbożowych.
Mimo bardzo ciężkich warunków atmosferycznych pierwsi uczestnicy zaczęli przybywać na miejsce już około południa. Po zakwaterowaniu rozpoczęła się część oficjalna, spotkanie otwarte, które prowadził organizator spotkania, Bolesław Kula. W tej części dwudniowej konferencji dr Jan Szymański przedstawił w skrócie swoje rewelacyjne wyniki badań prowadzonych w Wylatowie w 2005 roku, Adam Piekut omówił technikę pracy przy próbie


Tadeusz Filipczak podczas prelekcji

samodzielnego wykonania piktogramu i jej rezultaty, Tadeusz Filipczak– niektóre dziwne zjawiska mające miejsce w Wylatowie, major Jerzy Makieła– film z samolotu wykonany podczas lotu nad rejonem Wylatowa.
Po krótkiej przerwie obiadowej Rafał Nowicki zaprezentował wydarzenia mające miejsce w Młynach w 2005 roku, Stanisław Barski– nietypowe zjawiska fotograficzne, Marcin Mizera– najnowsze relacje z rejonu Lublina oraz ponownie major Makieła- nagranie przelotu UFO nad Mrzeżynem.
Na tym skończyła się część oficjalna. Po kolacji, przy „okrągłym stole” rozpoczęło się o wiele ciekawsze spotkanie zamknięte. Poprowadzili je Bolesław Kula oraz Janusz Zagórski. Na początek wystąpił dr Jan Szymański omawiając, tym razem bardziej szczegółowo swoje rewelacyjne, być może unikalne w skali świata wyniki. Można się z nimi zapoznać w numerze 02/2006 „Nieznanego Świata”, a w najbliższych dniach, zawierające kilkadziesiąt stron opracowanie, na naszej stronie. Warta najwyższego uznania była prezentacja Janusza Zagórskiego. Wyświetlił on nagranie z modelu samolotu kierowanego przez Michała Wdowikowskiego nad ubiegłorocznym piktogramem w Wylatowie. Film ten mógłby być jednym z najlepszych nagrań świetlistego obiektu latającego nisko nad piktogramem zbożowym. „Mógłby być”, ale nie jest, ponieważ


Rozmowy przy „okrągłym stole”

Janusz Zagórski znalazł dla niego proste wytłumaczenie. Okazuje się, że w momencie nagrywania filmu nad piktogramem, na znacznie mniejszej wysokości latał drugi model samolotu, od którego bardzo mocno odbijały się promienie słoneczne. Nagranie to stanowi doskonałą przestrogę dla ufologów wyciągających często zbyt pochopne, daleko idące wnioski. Na tym samym nagraniu widoczny jest także na horyzoncie, czarny kulisty obiekt. Jego natura jest jeszcze łatwiejsza do wyjaśnienia. Często elektroniczny sprzęt wideo i fotograficzny zabezpiecza się przed uszkodzeniem niektórych elementów zaczerniając zbyt jasne fragmentu obrazu. Ta własność sprzętu jest bardzo często odpowiedzialna za złą interpretację zdjęć rzekomego UFO.
W dalszej części wyemitowano film dokumentalny na temat zamachów z 11 września 2001 roku na WTC w Nowym Jorku oraz Pentagon. Film przedstawia nowe, nieznane fakty stawiające w zupełnie nowym świetle intencje zamachowców oraz wskazuje na prawdopodobieństwo innych inicjatorów zamachów niż się powszechnie uważa.
Przez cały czas trwania spotkania odbywały się rozmowy


Dyskusje w kuluarach i głosowanie

kuluarowe, które pozwoliły na wymianę informacji i poglądów różnych osób oraz grup ufologicznych, na zacieśnianie współpracy oraz poprawę stosunków między nimi. Niekiedy można było usłyszeć bardzo złożone rozmowy na tematy, od bardzo technicznych, po filozoficzne. Można było także obejrzeć prace zgłoszone na konkurs plastyczny „UFO i ja”, ogłoszony w szkołach podstawowych regionu. W trakcie przerwy w dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania oddali głosy na najlepszą ich zdaniem pracę. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się drugiego dnia.
Dyskusje trwały do późnych godzin nocnych. Omawiano, między innymi, strategie prowadzenia w przyszłości badań piktogramów, rozwiązania techniczne oraz sposób upubliczniania rezultatów prac. Wskazano także na konieczność stawienia czoła, dającym coraz częściej o sobie znać, fałszerzom piktogramów. W podsumowaniu pojawiły się wnioski, że ruch ufologiczny ma szansę stać się znaczącym ruchem ogólnopolskim.


Drugiego dnia podsumowano szkolny konkurs plastyczny „UFO i ja”. Na konkurs zgłoszono 113 prac, z kilku szkół. Spośród nich, poprzez głosowanie, poprzedniego dnia wybrano kilka, zdaniem


Wręczenie nagród

uczestników najlepszych prac. Wyróżniono prace Patrycji Krawczyk, Karoliny Kiełczewskiej, Agnieszki Kazik, Agnieszki Pollak , Patrycji Matkowskiej, Noemi Kropińskiej, Michaliny Pokorskiej, Agnieszki Twardowskiej i Agnieszki Waszak. Przybyłym laureatkom wręczono nagrody książkowe, ufundowane przez „Księgarnię Regionalną” z Mogilna, oraz dyplomy i drobne upominki.. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zaskoczeni wysokim poziomem artystycznym i poziomem wiedzy ufologicznej dlatego też postanowiono nagrodzić autorów wszystkich prac drobnymi nagrodami. Pieniądze na ten cel ofiarowali uczestnicy konferencji. Oprócz tego drugiego dnia odbyła się dalsza część dyskusji poświęcona zjawiskom paranormalnym oraz szerokiej tematyce im towarzyszącej.


Wszyscy są pełni uznania dla organizatorów konferencji, w szczególności Bolesława Kuli, który wykazał, że można zorganizować bardzo udane i ciekawe spotkania zainteresowanych tematyką z całego kraju, mimo tak niesprzyjającej pogody.

Podziel się wiadomością: