Nowy Zarząd OSP

Od stycznia do marca wybierano nowe władze w 9 jednostkach OSP na tereanie gminy Mogilno, na kadencję 2006-2011. Tylko w Wylatowie

nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa.

Nowy Zarząd OSP Wylatowo:


Marek Dzięcielak– prezes,

Łukasz Sosiński– wiceprezes i naczelnik,

Piotr Sosiński– zastępca naczelnika,

Henryk Filipek– członek zarządu,

Kazimierz Witkowski– sekretarz,

Piotr Lange– skarbnik,

Stanisław Dzięcielak– kronikarz,

Daniel Roszak– gospodarz.


Komisja rewizyjna:


Henryk Surówka– przewodniczący,

Tadeusz Filipczak– wiceprzewodniczący,

Leszek Małyszka– członek,

Sławomir Szpulecki– członek,

Maciej Boroński– sekretarz.


Podziel się wiadomością: