Spotkanie robocze w Mogilnie

W dniu 2 kwietnia 2006 r. w Mogilnie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli grup ufologicznych z województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu udziałwzięli Hubert Chwiałkowski, Rafał Nowicki, Krzysztof Napieralski, Adam Piektut, Zygfryd Świerkowski. Gościem spotkania był dr Wojciech Puchalski z Wrocławia. Program przewidywał omówienie współpracy w zakresie współdziałania i wymiany informacji w najbliższym okresie.W trakcie spotkania dr Puchalski przedstawił swoje spostrzeżenia wynikające z badań agrosymboli w Młynach iWylatowie z roku 2005. Są one bardzo interesujące. Na dziś można powiedzieć, że wynika z nich pewna charakterystyczna prawidłowość. Wiele przesłanek wskazuje bowiem na to, że matryca agrosymbolu istnieje w roślinach dużo wcześniej niż sam znak pojawi się fizycznie w danym miejscu. Nie chcemy zdradzać szczegółów tej hipotezy i badań ponieważ zostaną one przedstawione na X UFO Forum we Wrocławiu, które odbędzie się 6-7 maja tego roku. Grupa zaoferowała dr Puchalskiemu swoją pomoc w postaci gromadzenia materiałów badawczych w roku bieżącym.


Omówiono też zasady i sposoby badań agrosymboli z wykorzystaniem różnych metod badawczych, przy czym wskazano na trudności związane z dotarciem do środowisk naukowych i kosztami. W zakresie tych ostatnich został zaproponowany sponsoring sieci telefonii komórkowej oraz jego zasady a w najbliższym czasie pomysł ten spróbujemy wspólnie zrealizować.


W dalszej części spotkania przeanalizowane zostały zapisy video z przeprowadzonej wizji lokalnej w Procyniu k. Mogilna gdzie w styczniu 2006 doszło do ciekawej obserwacji nieznanej postaci przez dzieci. Zapisy i cała dotychczasowa analiza tego przypadku nie pozwalają ostatecznie potwierdzić jego wiarygodności, sprawa będzie jednak w dalszym ciągu analizowana.


Podziel się wiadomością: