Relacja z X UFO Forum

W miniony weekend, we Wrocławiu, odbyło się X jubileuszowe UFO Forum, którego organizatorem, jak zwykle, był Janusz Zagórski.


Impreza rozpoczęła się już w piątek, specjalną konferencją prasową z udziałem m. in. światowej sławy ufologa, Timothy Gooda. Wieczorem odbyło się spotkanie w słynny Salonie Dyskusyjnym Profesora Dudka. Do godzin nocnych toczyła się dyskusja na tematy związane z szeroko rozumianą ufologią. W dyskusji uczestniczyli znani wrocławscy naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki.


Wypełniona sala Centrum Kultury „Agora”


Zasadnicza część UFO Forum odbyła się w sobotę oraz niedzielę. W tym roku po raz pierwszy, z okazji jubileuszu, było ono dwudniowe. W tym czasie można było wysłuchać kilkudziesięciu prelekcji na przeróżne tematy. Każdy zainteresowany tematyką nieznanego mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego.


Warto wspomnieć wystąpienie inż. Andrzeja Kraśnickiego, który od wielu lat porusza problem wykorzystania grawitacji w celach napędowych. Tym razem rozważał możliwość napędu grawitacyjnego UFO.


Gospodarz imprezy, Janusz Zagórski zaprezentował efekty monitoringu pól w Wylatowie kamerami w roku 2005. Skupił się na trzech najciekawszych zapisach z 2 i 31 lipca oraz 3 sierpnia.
Następnie miało miejsce kilka prezentacji dotyczących cygarokształtnych obiektów, fotografowanych w minionym roku na terenie całego kraju. Jest to problem godny uwagi, ponieważ obiekty te są fotografowane przez wiele osób i na wszystkich fotografiach wyglądają bardzo podobnie. Trudno doszukiwać się

racjonalnego wyjaśnienia ich pochodzenia, choć nie należy wykluczać, że ono istnieje.


Andrzej Wiśniewski i Włodzimierz Kowalski, przedstawicieleProjekt firmy Lightning Eliminators and Consultants

amerykańskiej firmy Lightning
Eliminators and Consultants, współpracującej m. in. z NASA omówili projekt badawczy pomiaru elektrostatyki atmosferycznej w miejscach przypuszczalnych wystąpień anomalii i zaburzeń elektromagnetycznych, z wykorzystaniem technologii firmy. Zamierzają oni zainstalować jedno ze swoich urządzeń w Wylatowie.


Specjalnym gościem Forum był światowej sławy ufolog, autor wielu książek, Timothy Good z Wielkiej Brytanii. Podczas ponad godzinnej prelekcji omówił temat
Wystąpienie Timothy Gooda

„Wojsko i służby specjalne wobec zjawiska UFO”. Zaprezentował wiele przypadków spotkań wojska z UFO oraz odtajnione raporty ich dotyczące. Skupił się na najbardziej wiarygodnych przypadkach, które stosunkowo często kończyły się tragicznie. O niektórych, z omawianych przez niego incydentach można przeczytać w artykułach Zygfryda Świerkowskiego na stronie www.pgu.poznan.pl. Nawiązując do tematyki wystąpienia Timothy Gooda, major lotnictwa Józef Makieła przedstawił dwa incydenty spotkań polskiej armii z UFO.


Następnie wystąpił gość z USA, Bruce Moen rozpoczynając serię
Dr Jan Mikiewicz opisuje swoją obserwację UFO


prelekcji z zakresu niefizycznego, duchowego podejścia do ufologii. W międzyczasie wspomniano o nieżyjących już ufologach: Arnoldzie Mostowiczu, Zbigniewie Blani- Bolnarze, Lucjanie Zniczu, Bogdanie Grzywie i Kazimierzu Bzowskim.

Sobotnia część UFO Forum zakończyła się, na skutek przedłużających się wystąpień dużo później niż planowano, relacjami świadków UFO.


Przez cały czas, w trakcie trwania prelekcji w sali głównej, w kuluarach toczyły się ciekawe dyskusje, często na bardzo trudne tematy. Dyskutowano na temat znaczenia i przyszłości ufologii, a także na temat metod badawczych stosowanych do wyjaśniania zagadki piktogramów zbożowych.


Drugiego dnia Forum rozpoczęło się rankiem od prezentacji piktogramów w kamerach „powietrznego patrolu”. Zaraz po tym Igor Witkowski zaprezentował materiały z wyprawy do Puma Punku, gdzie znajdują się ruiny budowli nieznanego pochodzenia i wieku. Istniały one już w chwili przybycia w tamte okolice pierwszych Hiszpanów, a precyzja wykonania i kształty poszczególnych bloków zachwycają do dziś. Nawet dysponując dzisiejszą techniką obróbka kamienia w taki sposób byłaby praktycznie niemożliwa.
Wystąpienie dra Szymańskiego


W dalszej części dominowała tematyka badań piktogramów zbożowych w Wylatowie i okolicach. Wyniki swoich prac omówił m. in. dr Jan Szymański. Dr Wojciech Puchalski przedstawił bardzo ciekawą teorię na temat powstawania piktogramów, związku z geologią w rejonie ich występowania. Omówił wyniki prowadzonych przez niego badań. Należały do nich pomiary długości międzywęźli łodyg roślin zebranych w piktogramach i poza nimi. Okazuje się, że są one dłuższe w piktogramach. W dodatkuPrelekcja dra Puchalskiego

zaobserwowano to dla dolnych, nierozwijających się w momencie powstania piktogramu, międzywęźlach. Może to wskazywać, że miejsce powstania agroformacji jest „naznaczone” na długo przed jej powstaniem. Ponadto dr Puchalski zajmował się porównywaniem składu flory glebowej, która różni się w piktogramach i poza nimi.


Włodzimierz Zylbertal przedstawił wyniki swoich prac, prowadzonych w Laboratorium Energii Subtelnych, nad kłosami z piktogramów. Jest to raport z pogranicza konwencjonalnej nauki i radiestezji. Może on zawierać wyjaśnienia dla wielu ciekawych, trudnych do wyjaśnienia zjawisk zaobserwowanych w piktogramach, np. w kiełkowaniu nasion.


Następnie wystąpili goście z Węgier Gabor Tarcal oraz Arpad Linszter, omawiając przypadki obserwacji UFO nad ich krajem.
Także w niedzielę z godzinną prelekcją wystąpił Timothy Good. Stanowiła ona drugą część sobotniego wystąpienia.

„Okrągły stół” pionierów polskiej ufologii


Istotnym punktem Forum był „Okrągły Stół” pionierów polskiej ufologii. Tutaj udział wzięli Bronisław Rzepecki, Stanisław Barski, Robert Leśniakiewicz oraz Zygfryd Świerkowski. Rozmowę prowadził Janusz Zagórski, a dodatkowym uczestnikiem dyskusji był mjr Makieła. Wspomnieli oni początki polskiej ufologii, a także dyskutowali na temat jej przyszłości oraz obecnego znaczenia. Dużo czasu poświęcono kierunkom rozwoju spotkań z UFO, które mogą nabrać negatywnych dla ludzkości skutków. Tutaj często poruszano drażliwe tematy.


Gratulacje dla organizatora UFO Forum, Janusza ZagórskiegoX UFO Forum zakończyło się w niedzielę późnym popołudniem. Uczestnicy pogratulowali i podziękowali Januszowi Zagórskiemu za 10 lat poświęcenia podczas organizacji imprezy.

Podziel się wiadomością: