Dzień: 2006-07-28

Wybrano nowy gminny zarząd OSP

Ponownie prezesem gminnym został szef SLD w gminie Mogilno Ryszard Strzelecki z Gębic, a komendantem gminnym Jan Pawlak z Wylatowa. 15 lipca w remizie OSP Wylatowo odbył się zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mogilnie, po upływie pięcioletniej kadencji dotychczasowych władz. Przewodniczącym zjazdu został druh Tadeusz Szymański. Prezes […]

Konferencja podsumowująca

„Wylatowo – Polska – lipiec 2006” Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Remizy Strażackiej w Wylatowie dnia 01.08.2006 r. o godzinie 17:00 na konferencje podsumowującą tegoroczną akcję monitorowania pól i zjawisk UFO. W programie między innymi : materiały filmowe zarejestrowanych niezidentyfikowanych obiektów podczas nocnych i dziennych patroli oraz z innych miejsc […]