AS Chludowo- 2006-07-02- uzupełnienie

W uzupełnieniu wiadomości o agrosymbolu w Chludowie, o którym
pisaliśmy wcześniej, informujemy, ze jego badaniami zainteresował się dr
Puchalski z Wrocławia. Swoją hipotezę dotyczącą zależności geofizycznych i ich
wpływu na powstawanie agrosymboli przedstawił on na X UFO-Forum. Dziś z
piktogramu zostały pobrane próbki, które mogą potwierdzi? (lub wyeliminowa?) tą
hipotezę.
W ponownych oględzinach miejsca i pobraniu prób
wzięli udział mjr Jerzy Makieła, Wojciech Kurowaiak oraz Zygfryd Świerkowski
(PGU). Z dr Puchalskim zostały ustalone konkretne miejsca pobrania próbek łodyg
oraz ziemi.
1. środek kręgu (jak najbliżej jego centrum)
2. obwód kręgu (od strony wewnętrznej – wygniecione zboże)
3. i 4. wygniecione zboże w spirali piktogramu (odcinek wewnętrzny i
zewnętrzny)
5. i 6. nie wygniecione zboże między skrętami spirali
7. wygniecione zboże w długim prostym odcinku (na zewnątrz od spirali)
8. próba kontrolna 1 – ok. 1 m na zewnątrz od spirali
9. próba kontrolna 2 – ok. 1 m na zewnątrz od wygniecionego odcinka poza
spiralą.

Każda z prób to kilkadziesiąt
całych źdźbeł pszenicy z danej strefy piktogramu. Z tych samych stref pobrano
próby gleby.

Badania te wymagają bardzo dużego okresu czasu i ich wyniki zostaną
ogłoszone na naszej stronie prawdopodobnie w okresie jesiennym.
Informujemy także, że materiał badawczy został pobrany przez kol. Huberta
Chwiałkowskiego w Wistce Szlachcekiej i zostanie on przekazany do badań w
Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Podziel się wiadomością: