Susza. Jaka pomoc dla rolników?

Klęska suszy spowodowana brakiem opadów w wielu rejonach Polski stała się faktem. Województwo kujawsko – pomorskie, a w nim m. in. gmina Mogilno, to jedno z terenów najbardziej narażonych na wystąpienie klęski suszy. Z szacunków Ministerstwa Rolnictwa wynika, że zbiory zbóż, roślin okopowych i rzepaku mogą by? mniejsze nawet o 1/3. Jeżeli susza utrzyma się jeszcze dłużej, to straty w zbiorach mogą wynieś? nawet do 30% i sięgną? po użytki zielone. Każdy dzień bez deszczu powoduje coraz większe spustoszenia na polach, w sadach i ogrodach. W perspektywie przewiduje się także konsekwencje dla ludzi nie związanych z rolnictwem w postaci wzrostu cen ziemniaków, cukru, mąki i chleba.
Coraz więcej gospodarzy z zagrożonych gmin rozpoczyna szacowanie poniesionych strat oraz zamierza ubiega? się o odszkodowanie. Również w naszej gminie istnieje taka możliwoś?, bowiem 6 lipca burmistrz Jacek Kraśny wystąpił do wojewody kujawsko – pomorskiego, by uznał gminę za dotkniętą klęską. W odpowiedzi, zarządzeniem wojewody z 18 lipca 2006 powołano gminną komisję kryzysową ds. szacowania zakresu szkód spowodowanych klęską. W efekcie rolnicy, którzy mają wypełniony protokół suszowy mogą ubiega? się o odszkodowania. Należy doda?, że w związku ze stanem suszy, a w konsekwencji coraz większej liczby pożarów, w naszym regionie wprowadzony został zakaz wstępu do lasów na terenie nadleśnictw m.in. Miradz i Gołąbki.Katarzyna Wasilewska


(21-07-2006)


Podziel się wiadomością: