Dzień: 2006-08-10

Kto dba o rozwój Wylatowa

Nawiązując do wypowiedzi radnych na posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 28 lipca 2006 r., ja niżej podpisana wypowiadając się w imieniu własnym jak również mieszkańców Wylatowa, nie zgadzam się z opinią radnych dotyczącą naszego kąpieliska. Panowie radni Jan Bartecki i Jan Thiede uważają, iż fatalna jest lokalizacja plaży i kąpieliska, […]