Kto dba o rozwój Wylatowa

Nawiązując do wypowiedzi radnych na posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 28 lipca 2006 r., ja niżej podpisana wypowiadając się w imieniu własnym jak również mieszkańców Wylatowa, nie zgadzam się z opinią radnych dotyczącą naszego kąpieliska. Panowie radni Jan Bartecki i Jan Thiede uważają, iż fatalna jest lokalizacja plaży i kąpieliska, a pieniądze dotychczas zainwestowane zostały zmarnowane, jak również, że są śladowe ilości osób korzystających z kąpieliska. Otóż panowie radni bardzo się mylicie, gdyż tak naprawdę to Wylatowo od kilku dobrych lat jest jedyną promocją gminy Mogilno, o czym świadczy co roku miesięczny pobyt badaczy z całej Polski, a nawet z zagranicy (w tym roku bazowało na posesji u p.Szpuleckiego około 40 osób). Właśnie oni najwięcej korzystają w Wylatowie z kąpieliska. W czasie rozmowy powiedziano mi, iż uważają to miejsce za jedyny przytulny zakątek, na którym mogą spotyka? się towarzysko z mieszkańcami wsi.


W tym roku osobiście wraz z mieszkańcami zajęłam się akcją oczyszczania plaży, spędzając tam wiele godzin w ciągu dnia, a także wieczorne spacery w celu kąpieli uzmysłowiły mi, iż warto walczy? o modernizację kąpieliska ze względu na ogromne zainteresowanie osób korzystających z kąpieli (dziennie nawet 100 osób, nie tylko badaczy i mieszkańców, ale również wycieczek i osób przejezdnych z różnych stron Polski i zagranicy).


Pan radny Grzegorz Stochliński alarmuje w sprawie Wiecanowa niepotrzebnie, albowiem właśnie Wylatowo po zmodernizowaniu kąpieliska mogłoby funkcjonowa? jako plaża miejska dla miasta i okolic, zwłaszcza, że w sąsiedztwie plaży powstanie piękny nowoczesny plac zabaw dla dzieci, czyli kolejna atrakcja dla korzystających z kąpieli.
Uważamy też, iż obozy letnie w Chałupskach, w których jest tylko las i woda można zastąpi? Wylatowem, gdyż posiadamy duży obszar do zagospodarowania na pole namiotowe i kempingowe, jak również mogą powsta? domki letniskowe i to wszystko w sąsiedztwie plaży, jak również na miejscu sporządzone smaczne posiłki przez Koło Gospodyń Wiejskich, ciekawe pokazy strażackie, a także możliwe są rozgrywki sportowe, gdyż w sąsiedztwie plaży jest boisko do piłki nożnej, a na terenie plaży zamierzamy utworzy? boisko do piłki siatkowej. Posiadamy też na terenie plaży stoły piknikowe (stoją dwa, ale niebawem będzie ich sześ?, długości trzech metrów), a w przyszłym roku zamierzamy wybudowa? grill. A zatem sporo atrakcji dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych.


Panowie radni, w okresie letnim mogłyby kursowa? gimbusy, które nie są wykorzystywane w wakacje w celach dowożenia chętnych na kąpielisko.


Pan radny Tadeusz Filipczak ma rację mówiąc, że pieniądze nie zostały zmarnowane, gdyż początek został zrobiony, natomiast teraz wystarczy tylko kontynuacja, a sukces na pewno zostanie osiągnięty.
Dnia 1.08.2006 r. o godzinie 17°° w remizie strażackiej odbyła się konferencja prasowa badaczy UFO wraz z zaproszonymi mediami (łącznie ok. 60 osób), które bacznie obserwowałam, zresztą konferencja była bardzo ciekawa i pouczająca, zwłaszcza dla naszych władz, które z przykrością należy podkreśli? nie przejawiały żadnego zainteresowania ciężką pracą badaczy i mediów, gdyż wiele nocy nie przespali, aby zaprezentowa? w kraju i zagranicą to, co się dzieje w słynnym Wylatowie.


Panowie radni, z całą pewnością można stwierdzi? fakt, iż tak naprawdę to oni (badacze i media) za pośrednictwem Wylatowa promują Ziemię Mogileńską, o czym świadczą najazdy turystów i zatrzymujących się wycieczek w celu obejrzenia miejscowości, czyli słynnej „stolicy polskiego UFO”, a jednakże sama miejscowoś? nie może by? dla nich dłuższą przystanią ze względów na brak noclegów i bazy gastronomicznej.


Panowie radni, prosimy o wnikliwą analizę i niezwłoczną interwencję w celu modernizacji plaży i kąpieliska, aby w przyszłym roku mogło funkcjonowa? jako kąpielisko miejskie z różnymi wspomnianymi atrakcjami, promując tym samym Zimne Mogileńską.

Na koniec pragniemy podziękowa? za pośrednictwem tego apelu panu Rafałowi Lukstaedtowi, wspierającemu nas w staraniach o modernizację naszej plaży, który jako jedyna osoba widzi możliwości rozwoju i pomocy egzystencji naszej wsi – stolicy UFO, a także zamierza poprawie wizerunek Wylatowa w promujących nas mediach w kraju i zagranicą. Dziękujemy.


Z wyrazami szacunku
Violetta Skorupińska

Wylatowo, 04.08.2006 r.

Od Redakcji wylatowo.pl


W pełni podzielamy opinię p. Skorupińskiej. Nie ujmujemy rangi kąpieliskom w Wiecanowie i Chałupskach, ale to właśnie plaża w Wylatowie ma największe szanse rozwoju w przyszłości. Z kilku powodów:


  1. Bliskoś? drogi krajowej nr 15. Plaża w Wylatowie jest najlepiej zlokalizowana względem szlaków komunikacyjnych. Właśnie tutaj mogą wypoczywa? w podróży turyści, jest bardzo łatwy dojazd.
  2. Duży obszar w pobliżu plaży. Jest to bardzo ważna zaleta. To właśnie tutaj można zorganizowa? duże pole namiotowe, liczne atrakcje (jak wspomniane już boisko do gry w siatkówkę, plac zabaw, grill itp.
  3. Atrakcyjne położenie. Trzeba pamięta?, że kąpielisko w Wylatowie znajduje się przy pięknym jeziorze szydłowieckim, które jest połączone z innymi jeziorami, np. popielewskim. Istnieje możliwoś? organizowania atrakcyjnych spływów kajakowych oraz podobnych form wypoczynku.
  4. Doskonała promocja Wylatowa- piktogramy zbożowe. Dzięki nim w Wylatowie w lipcu przebywa kilkadziesiąt osób w „bazie ufologów”. Chętnie korzystają oni z uroków plaży. To właśnie Wylatowo bardzo często pojawia się w mediach. W tym roku gościła półtora dnia niemiecka telewizja ARD, kilkakrotnie    Medialne Wylatowo- antena nadająca obraz z Wylatowa dla TVN

    przebywała ekipa TVN, jednego dnia nadawano audycje na żywo dla stacji TVN24, kilkakrotnie zaglądała ekipa Telewizji Polskiej (w samym Teleexpressie o Wylatowie mówiono w ciągu miesiąca 4 razy), przez cały miesiąc przebywały dwie ekipy filmowe nagrywające film dokumentalny, pojawiały się bardzo duże ilości przedstawicieli radia i prasy. Chyba żadna inna wioska w Polsce nie może się poszczyci? taką promocją. To właśnie dzięki niej Wylatowo odwiedzają tysiące turystów, jedno ze stowarzyszeń chciało zorganizowa? w naszej wiosce swój doroczny zlot. Mogłoby zagości? na kilka dni kilkadziesiąt osób, jednak zniechęcił je brak bazy noclegowej, cho?by pola namiotowego.

Niestety na skutek działalności naszych radnych walory te nie są w ogóle wykorzystywane. Słusznie podczas konferencji 1 sierpnia major lotnictwa Józef Makieła wyrażał swoje żale w stronę władz, że nie ma gdzie się wykąpa?, gdzie odpoczą? i coś zjeś?. Major powtarza to przy każdej możliwej okazji i słusznie wyrabia naganną opinię o naszych władzach.
Radni tłumaczą się, że podczas ubiegłorocznej sesji tylko zadawali pytania na temat roli fundacji w powstawaniu plaży. Pamiętajmy, że kiedyś wicemarszałek Lepper też „tylko” zadawał pytania… Czyż nie szkoda marnowa? czasu na takie jałowe dyskusje? Fundacja nie działała w kogoś prywatnym interesie, a w interesie gminy. Bez zaangażowania Fundacji plaży by nie było. Zarosłaby zupełnie trzciną i krzakami, gdyż bez zorganizowania ciężkiego sprzętu i pracy wielu wolontariuszy sami mieszkańcy nic by nie zdziałali. Szkoda czasu na takie dyskusje, gdy kąpielisko ponownie niszczeje, bez dalszych prac pójdą na marne zaangażowane środki. Gdyby nie tegoroczne zaangażowanie mieszkańców już plaża byłaby w opłakanym stanie.
Radny Bartecki twierdzi, że plaża jest „zarośnięta glutami”, oraz że z plażą zawsze będą problemy, bo częś? ścieków płynie do jeziora. Oczywiście. Tylko kto odpowiada za brak kanalizacji w Wylatowie? Chyba nie mieszkańcy Wylatowa.
Panowie radni, czas zapomnie? o zbliżających się wyborach samorządowych, zapomnie? o umizgach do wyborców wypoczywających w Wiecanowie czy wysyłających dzieci do Chałupsk. Mieszkańcy Wylatowa stanowią zbyt małą grupę wyborców by oczekiwa? zaangażowania władz. Jednak plaża w Wylatowie, to nie tylko uciecha dla mieszkańców wsi, ale może przynieś? wymierne korzyści finansowe dla budżetu Mogilna i wypromowa? Ziemię Mogileńską jako rejon atrakcyjny turystycznie. Panowie radni czas wzią? się do pracy i pomyśle? o interesach gminy, a nie własnym!


Adam PIEKUT


9 sierpnia 2006

Podziel się wiadomością: