Pieniądze dla rolników coraz bliżej

Dzisiaj – 11 sierpnia – p.o. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Marzenna Drab zwróciła się do premiera Andrzeja Leppera o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego poszkodowanych w wyniku klęski suszy.Powołane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego komisje szacujące straty działają już we wszystkich 144 gminach naszego województwa. Łącznie w komisjach pracuje 629 osób, w tym 251 pracowników urzędów gmin, 143 przedstawicieli rad gmin, 108 pracowników ODR, 76 przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz sołtysi i rolnicy.
Z analizy przedłożonych protokołów zbiorczych z gmin, w których zakończono szacowanie strat wynika, że straty np. w zbożach wyniosły 30-80 procent, a na glebach lekkich nawet 100 procent, w ziemniakach 30-50 procent, kukurydzy ok. 50 procent, w uprawach rolniczych 40-60 procent. Straty na trwałych użytkach zielonych dotyczą II i III pokosu i wynoszą od 60 do 100 procent.
Trwające od 4 sierpnia intensywne opady deszczu poprawiły stan buraków i niektórych innych upraw okopowych i pastewnych oraz użytków zielonych, pogorszyły natomiast sytuację roślin zbożowych, które nie zostały jeszcze zebrane- komisje sygnalizują porastanie ziarna na pniu, co skutkowa? będzie dalszym pogorszeniem ich jakości. Nadmiar deszczu w tym okresie nie jest również korzystny dla upraw ziemniaków oraz nie zebranych wiśni i innych owoców, które w tym czasie były już dojrzałe. Przewiduje się duże trudności w zabezpieczeniu materiału siewnego, poza rzepakiem.
Łącznie w Województwie Kujawsko-Pomorskim zebrano już około 85% zbóż ozimych i 70 % jarych oraz ponad 98% rzepaku ozimego. Szacuje się, że średnie plony zbóż mogą spaś? do poziomu 27-28 q/ha (byłby to poziom strat podobny jak po suszy w 2000 roku).
Według informacji firm skupujących, jakoś? ziarna zbieranego jeszcze przed opadami jest niezadowalająca, jest drobne zaschnięte, połamane i niewyrównane. Pomimo słabych zbiorów cena kształtuje się na doś? niskim poziomie i wynosi: pszenica konsumpcyjna 370-390 zł/t, jęczmień 320-340 zł/t, żyto300-320zł/t i pszenżyto 300-330zł/t. W porównaniu do poprzedniego tygodnia zauważy? można lekki wzrost cen skupu , m.in. w odniesieniu do pszenicy konsumpcyjnej.
Obecnie na terenie naszego województwa skup zbóż i rzepaku ozimego prowadzą 53 firmy, ponadto producenci drobiu kupują pszenicę paszową w cenie 360- 400 zł/tonę.
P.o. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Marzenna Drab nie czekając na szacunki wszystkich powołanych komisji działających w gminach, już dzisiaj wystąpiła do wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy. W pierwszej transzy wnioskujemy do Pana Premiera o uruchomienie kwoty 514 milionów złotych, co pozwoli ubiega? się o kredyty właścicielom gospodarstw o łącznej powierzchni około 28 tysięcy hektarów.

Źródło: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki


11 sierpnia 2006

Podziel się wiadomością: