Podsumowanie „Operacji Wylatowo” 2006

Jak co roku, na zakończenie akcji monitorowania pól, odbyła się konferencja podsumowująca sezon. Tegorocznego podsumowania dokonano 1 sierpnia w remizie strażackiej OSP Wylatowo.


Konferencje prowadził Janusz Zagórski, główny organizator akcji monitorowania pól w Wylatowie. Ten rok był w Wylatowie ubogi w spektakularne wydarzenia, było mało obserwacji niezidentyfikowanych obiektów oraz, co jest zaskoczeniem, nie było w Wylatowie i okolicy żadnego piktogramu zbożowego. Dlatego znaczna częś? konferencji dotyczyła materiałów, które napłynęły do serwisu www.ufotv.pl w czasie trwania akcji.


Ekipa filmowa Macieja Kluski

Na początek Janusz Zagórski podziękował wszystkim sponsorom oraz uczestnikom akcji, a przede wszystkim rolnikom i mieszkańcom Wylatowa za cierpliwoś? do wszystkich osób przyjeżdżających do Wylatowa. Przedstawił jedną z ekip filmowych, która przebywała przez miesiąc w Wylatowie oraz ekipę programu „Nie do wiary”, która po raz kolejny przyjechała na kilka dni w celu nagrania programu o Wylatowie.


Następnie tematyka spotkania zwróciła się w kierunku związanym z nieznanymi zjawiskami. Ireneusz Krokowski zrelacjonował wydarzenia z nocy 1 lipca. Obserwował wtedy z żoną oraz mieszkańcem Wylatowa, Adrianem Witkowskim, dziwne zjawiska świetlne. Po pewnym czasie od tej obserwacji w okolicy namiotu Ireneusza zaczęły dzia? się dziwne rzeczy, m. in. namiot spowiła dziwna mgła. Wydarzenia te wywołały silny strach oraz ucieczkę z pola. Janusz Zagórski oraz przebywająca tej nocy w bazie, Joanna Tabaka, opisali przerażenie rodziny Krokowskich z tamtej nocy.
Dr Jan Szymański potwierdził, że tuż przed tymi dramatycznymi wydarzeniami rozpoczął wraz z Romanem Tabaką swoje eksperymenty. Rozpoczęli nadawanie pewnego sygnału, który wrócił z tego samego kierunku zmodulowany i opóźniony. W tym samym momencie zaczęły dzia? się dziwne zjawiska w okolicy namiotu Ireneusza Krokowskiego. Dr Szymański streścił krótko wyniki swoich tegorocznych prac. Zaobserwował impulsy elektromagnetyczne, identyczne z tymi zarejestrowanymi rok wcześniej. W tym roku także zarejestrował kilkakrotnie zaniki promieniowania tła, tym razem na dwóch niezależnych licznikach Geigera- Muellera. Podał kilka przykładów innych dziwnych rejestracji za pomocą aparatury badawczej. Szczegółowe opracowanie na ten temat będzie przygotowane w okresie jesieni i zimy. Roman Tabaka z firmy PRONET, współpracujący z dr. Szymańskim scharakteryzował wykorzystane urządzenia oraz potwierdził odbiór sygnałów nieznanego pochodzenia.


Waldek Czarnetzki

Waldek Czarnetzki
z Kolonii zaprezentował analizy kilku zdję? z Wylatowa, mających przedstawia? niezidentyfikowane obiekty oraz analizę zdjęcia Bogdana Gęsickiego z 2004 roku, wykonanego w północno- wschodniej Polsce. Na zdjęciu widoczny jest niezidentyfikowany obiekt, którego kształt zbliżony jest do kształtu samolotu. Szczegóły obiektu wskazują jednak, że nie jest to żadna znana technologia.


Rafał Nowicki relacjonuje dwie obserwacje UFO

Rafał Nowicki
zrelacjonował dwie doskonale przez niego udokumentowane obserwacje z Wylatowa. Jedna z 8 lipca, a druga z 19 lipca, której sam był świadkiem i autorem nagrania wideo.


Zaprezentowano fragmenty filmu nadesłanego przez Zenona Kozłowskiego, Polaka mieszkającego na stałe w Szwajcarii. Świecące kule są często widoczne na niebie, udaje się je wielokrotnie i długo filmowa?, jednak nie wzbudzają zainteresowania mieszkańców. Podobnie sprawa ma się z piktogramami zbożowymi, których pojawianie się nie wzbudza najmniejszego zaciekawienia Szwajcarów.


Marek Marcinkowski podczas omawiania analizy nagrania

Marek Marcinkowski
przedstawił nagranie niezidentyfikowanego obiektu nad wsią Trzebcz z grudnia 2004. Swoje wystąpienie wzbogacił profesjonalnymi analizami przez niego wykonanymi. Różne jego ciekawe materiały można zobaczy? na stronie internetowej www.kosmitek.blog.pl .


Na zakończenie mjr Jerzy Makieła omówił historię obserwowania UFO nad poligonem w Nadarzycach 7 października 1994 roku. Sprawa ta wzbudziła duże zainteresowanie w kręgach wojskowych. Niestety nie udało się widowni obejrze? ciekawego materiału filmowego z tamtych wydarzeń, na skutek niedostosowania się jednego z widzów na sali.


Większoś? zaprezentowanych materiałów można lub będzie można obejrze? na stronie www.ufotv.pl . Można też ściągną? archiwalne audycje studia rtv, w których poruszano najbardziej trudne tematy.

Podziel się wiadomością: