Rozmawiali o rolnictwie

Dzisiaj – 17 sierpnia – z inicjatywy p.o. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Marzenny Drab odbyło się spotkanie na temat strat spowodowanych przez suszę, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, instytucji oraz posła Wojciecha Mojzesowicza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Już na wstępie spotkania poseł Wojciech Mojzesowicz z ubolewaniem poinformował, że medialne doniesienia dotyczące zakresu i wartości pomocy jakiej rolnicy mogą się spodziewa? ze strony budżetu państwa są przejaskrawione i zawyżone. – Rolnicy w całym kraju z powodu suszy ponieśli straty wysokości kilku miliardów złotych. Tymczasem państwo może wyasygnowa? na pomoc dla nich zaledwie 500 milionów. To kropla w morzu potrzeb. Wiele mówi się o pomocy w formie tony zboża dla każdego gospodarstwa, a faktycznie jest to pomoc raczej symboliczna, która nie będzie miała praktycznie żadnego znaczenia gospodarczego – mówił poseł Mojzesowicz. – Dużo lepszym pomysłem są dopłaty do materiału siewnego, na co przeznaczy się 15 milionów złotych – dodał.


O wprowadzonych formach pomocy dla rolników mówił Andrzej Baranowski, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Obok preferencyjnych kredytów na odnowienie produkcji, wymienił między innymi pomoc w postaci tony zboża, a w rzeczywistości finansowego ekwiwalentu, dopłaty do materiału siewnego i pomoc socjalną (230 milionów w tym roku i 250 milionów na początku przyszłego).


O problemach mentalnych z przyjęciem pomocy socjalnej wśród rolników mówił między innymi Ryszard Kierzak z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. – Rolnikom ubliża ubieganie się o pomoc socjalną w ośrodkach pomocy społecznej. Oni oczekują raczej pomocy strukturalnej, systemowej, polegającej cho?by na uproszczeniu procedur uzyskiwania zezwoleń wodno-prawnych – mówił R. Kierzak. Na podobny problem zwróciła uwagę Edyta Zakrzewska z Agencji Rynku Rolnego: – Ustawa umożliwiająca dopłaty do materiału siewnego w wysokości 15 milionów złotych jesienią tego roku i drugie 15 milionów wiosną przyszłego roku jest już na ukończeniu.


Na prośbę posła Wojciech Mojzesowicza, p.o. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Marzenna Drab zadeklarowała, że tego typu spotkania z organizacjami rolniczymi będą się odbywały regularnie – mniej więcej co kwartał. Kolejne odbędzie się na przełomie września i października, kiedy będą znane już ostateczne informacje na temat strat w rolnictwie spowodowanych przez suszę i uregulowane zostaną prawne możliwości i formy pomocy państwa dla poszkodowanych gospodarstw.


Źróło: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki

17 Sierpnia 2006


Podziel się wiadomością: