Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 rokuWiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Lepper


informuje:


Każdy ROLNIK, który chce odzyska? częś? pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbiera? faktury VAT  • W terminie od 1 września 2006 r. do 30 września 2006 r. należy złoży? odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych.
  • Do wniosku należy dołączy? faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 stycznia 2006 r.

W tym roku zwrot wydanych środków wynosi? będzie:


38,70 zł x iloś? ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 – 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.  • ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
    (pobierz plik .pdf 172 KB)

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podziel się wiadomością: