Godna polecenia, nowa książka o piktogramach

W brytyjskich księgarniach pojawiła się właśnie książka Roba Irvinga i Johna Lundberga „The Field Guide – the Art, History and Philosophy of Circle Making”.
Książka prezentuje spojrzenie na fenomen kręgów zbożowych od strony cropmakerów. Autorzy są członkami grupy circlemakers i autorami witryny http://www.circlemakers.org.
Książka stanowi w pewnym stopniu rozwinięcie dyskusji prowadzonej na angielskich forach internetowych przez badaczy tego zjawiska oraz samych cropmakerów. Warto w tym miejscu wspomnie?, że najbardziej znany badacz tego fenomenu – Colin Andrews po kilkudziesięciu latach badań stwierdził, że cropmakerzy są integralną częścią tego zjawiska i poznanie ich doświadczeń jest istotne dla jego kompleksowego zrozumienia. Ogłosił on również, że niektóre ze zjawisk anomalnych zachodzą również w kręgach stworzonych przez ludzi.
Książka burzy stereotypy i obala wiele mitów, ktore narosły wokół
kręgów zbożowych. Opisuje między innymi skąd czerpali inspirację
pierwsi cropmakerzy – czyli jaki wpływ na to zjawisko miały zagadkowe i niewyjaśnione zdarzenia w Tully. Pozwala zrozumie? jak błędny jest stereotyp, że wszyscy cropmakerzy to tylko dowcipnisie, ktorych jedynym celem jest wprowadzenie w błąd badaczy.
W moim przekonaniu pozycja ta pozwala również inaczej spojrze? na zjawisko kręgów zbożowych w Polsce. Przedstawia nowe aspekty tego fenomenu, na które nie zwrócono u nas dotąd uwagi – ze względu na krótką historię badań kręgów w naszym kraju. W najbliższym czasie postaram się szerzej przedstawi? zagadnienia poruszone w książce Irwinga i Lundberga.
Bogusław Lebek
Podziel się wiadomością: