Wspólna zabawa mieszkańców wielu wiosek

– Poprzez ten festyn chcieliśmy pokaza?, że można bawi? się i zarazem współpracowa? nie tylko we własnym gronie. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że jest właśnie taka potrzeba organizowania tego typu imprez na terenach wiejskich- uważa radna gminna Barbara Lech.


W sobotę 9 września w świetlicy wiejskiej i na boisku w Żabienku (gm. Mogilno) odbył się II etap festynu integracyjnego. Zadanie to realizowane jest z dotacji Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu. Warto też doda?, iż jego pierwszym etapem była wycieczka dzieci do Family Parku w Bydgoszczy. Imprezę zorganizowali: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei z prezesem Barbarą Lech w Żabienku przy współpracy sołtysa wsi Żabno/ Żabienko Mieczysława Lecha oraz Rady Sołeckiej w składzie: Jadwiga Nawrocka, Teresa Marmucka- Lalka, Anna Krzyżan, Marian Redzik, Jerzy Gębala, Stanisław Wiśniewski i Henryk Filipek. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Waldemar Achramowicz oraz członkini Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Teresa Marmucka- Lalka. Natomiast patronat medialny sprawował tygodnik Pałuki.

Poprzez ten festyn chcieliśmy pokaza?, że można bawi? się i zarazem współpracowa? nie tylko we własnym gronie, ale również we współpracy z sąsiadującymi wioskami. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że jest właśnie taka potrzeba organizowania tego typu imprez na terenach wiejskich, gdyż brakuje u nas różnego rodzaju rozrywek kulturalnych. Właśnie dzięki nim możemy odciąga? mieszkańców od codzienności. Pokaza? dzieciom, młodzieży i dorosłym jak można się wspólnie bawi?– powiedziała reporterowi Pałuk radna gminna Barbara Lech.

Stoiska prezentujące dorobek swojej wsi wystawiły: Wylatowo, Żabno, Gozdanin i gospodarze Żabienko. Występy artystyczne prezentowały dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w Wylatowie. Ponadto przyśpiewki ludowe zaśpiewały: Magdalena Bubak z Żabienka, Karolina Małecka i Lucyna Popielska z Żabna, Martyna Szpulecka z Wylatowa i Alicja Wielgus z Gozdanina. W trakcie trwania festynu odbyły się też zawody sportowe: rzuty balotem słomy, rzuty mała oponą, przetaczanie dużej opony, przeciąganie liny i picie napoju na czas. W konkurencjach tych poszczególne wsie reprezentowały czteroosobowe zespoły: Wylatowo- Agata Skorupińska, Wiesława Kujawska, Małgorzata Kujawska i Jarosław Świtała, Gozdanin- Tomasz Biel, Norbert Biel, Marek Wełnitz i Alicja Wielgus, Żabno: Marzena Grzegorzewska, Anerzej Toda, Mateusz Grzegorzewski i Adam Sobolewski oraz Żabienko: Jolanta Gębala, Zdzisław Soczewka, Krzysztof Filipek i Szymon Wiśniewski.

Zwody oceniało jury w składzie: Bernard Łaganowski, Piotr Grzegorzewski i Stanisław Grzegorzewski. Przy ostrej walce o punkty wygrał zespół z Gozdanina, druga była ekipa z Żabienka, III miejsce zdobyło Żabno, a czwartą lokatę uzyskała drużyna z Wylatowa. Uczestnicy konkursów, zawodów sportowych i występów artystycznych otrzymali różne nagrody indywidualne oraz dla swojej szkoły, przedszkola i do wyposażenia świetlicy wiejskiej lub do użytku swoich mieszkańców.

Jury tworzone przez: naczelnika wydziału rolnictwa przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie Mirosława Leszczyńskiego, Jolantę Kwiecińską i radną Genowefę Kąkol po wnikliwej ocenie wybrało najpiękniejszy wieniec z kłosów i kwiatów wykonany przez panie z Wylatowa oraz najsmaczniejszy wiejski chleb, który upiekła Jadwiga Nawrocka z Żabienka. Najładniejsze stoisko wystawowe przygotował Gozdanin, a drugie miejsce w tym konkursie zdobyło Żabno. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz (cięcie karoserii malucha, gaszenie pożaru, i prezentacja sprzętu) zaprezentowany przez strażaków z OSP Kwieciszewo.

– Zainteresowanie uczestników było bardzo duże, patrząc ile osób przybyło na ten festyn. Była młodzież, dzieci, dorośli. W ciągu tego jednego dnia przewinęło się w Żabienku około 300 osób.- mówi Pałukom radna Lech. Odbyło się też wspólne grillowanie. Do 4:00 nad ranem trwała zabawa taneczna, w trakcie której przygrywał zespół Marusza Perlickiego ze Skrzeszewa.JOANNA ŚWIETNICKA
14 września 2006
Pałuki i Ziemia Mogileńska

Podziel się wiadomością: