MARZYMY O MASZYNACH, KTÓRE NIE ZAWIOD? W NAJMNIEJ SPODZIEWANYM MOMENCIE

We wrześniu 2006 roku podczas VIII AGRO SHOW w Bednarach pod Poznaniem – największej wystawie rolniczej w Polsce, został zainaugurowany największy w Europie Program w zakresie ochrony przed awariami układów hydraulicznych maszyn rolniczych. Weźmie w nim udział około 200 maszyn z całej Polski wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak: ciągniki, kombajny, ładowarki i wiele innych.

Zapisy do tego największego w Europie rolniczego Programu rozpoczęły się już podczas tegorocznego AGRO SHOW! O zakwalifikowaniu do Programu, decyduje kolejnoś? zgłoszeń.


Dla czytelników „Wsi Kujawsko-Pomorskiej” czeka 20 gwarantowanych miejsc!
Szczegóły akcji w numerze listopadowym „Wsi Kujawsko-Pomorskiej”


CEL


CELEM jest uświadomienie właścicielom maszyn i ich użytkownikom, w jakim stopniu działania profilaktyczne, stosowane materiały oraz dobre praktyki w zakresie gospodarki olejowej, przyczyniają się do eliminacji awarii maszyn, wydłużenia ich żywotności oraz spadku kosztów ich eksploatacji.
CELEM jest również pokazanie, jak proste jest uzyskanie niesamowitych rezultatów w ww. zakresach.


DLACZEGO EPIOS
ORGANIZUJE TAK? AKCJę?


Najlepszą odpowiedzią jest przytoczenie w tym miejscu Misji Programu EPIOS:


„Sprawimy, że korzystanie z wiedzy z zakresu gospodarki olejowej w rolnictwie będzie łatwe dla każdego. Pomożemy każdemu rolnikowi w Polsce, by mógł wykorzysta? takie narzędzia gospodarki olejowej, dzięki którym wyeliminuje swoje problemy.”


ZASADY & KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW


Każdy uczestnik otrzyma od organizatora na początku Programu darmowy olej do układu hydraulicznego. Poza tym jego maszyna zostanie za darmo wyposażona w światowej klasy filtrację bocznikową zabezpieczającą przed awariami. Maszyna taka będzie przez okres trwania Programu pod stałą opieką organizatora, który przez ten czas będzie analizował jej stan za pomocą Programu Analiz Olejowych. Dzięki temu użytkownicy i właściciele tych maszyn uzyskają bardzo dokładne wiadomości na temat ich prawdziwego stanu technicznego. Pozwoli to m. in. unikną? niespodziewanych awarii i długich przestojów związanych z ich usunięciem.


Zgłosi? się do Programu może każdy rolnik, gospodarz czy firma rolnicza (gospodarstwo wielkoobszarowe).


O udziale w Programie decydowa? będzie kolejnoś? zgłoszeń. Ze względu na wysoką wartoś? systemu filtracji bocznikowej, uczestnik będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji.


Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 25 września 2006 r. Po zgłoszeniu maszyny zostaną zweryfikowane pod względem stanu technicznego. Uczestnicy do Programu mogą zgłosi? dowolną liczbę maszyn, jednak do Programu nie zostanie przyjętych więcej niż 4 wskazane przez uczestnika maszyny.


Podczas Programu Organizator za darmo będzie badał olej, a na podstawie wyników tych badań będzie zalecał uczestnikom optymalne działania eksploatacyjne.


Pozwolą one:  • obniży? koszty eksploatacji,
  • zredukowa? liczbę awarii,
  • wydłuży? żywotnoś? danej maszyny.

Pozostałe koszty eksploatacyjne w trakcie trwania Programu będzie pokrywał Uczestnik, czyli normalnie, tak jak robił to wcześniej: wymiana oleju i filtrów w określonym czasie. Analizy olejowe pomogą natomiast ustali? najbardziej efektywny czas wymiany środków smarnych i filtrów w poszczególnych maszynach.


Uczestnik otrzyma na koniec Programu RAPORT dla każdej maszyny, uczestniczącej w Programie, z którego dowie się, jak eksploatowa? daną maszynę, by zrobi? to bezpiecznie, tanio i efektywnie.


Przy okazji spotkań będą się odbywały darmowe szkolenia, prezentacje oraz będą podejmowane inne działania, które pomogą rolnikom po zakończeniu Programu samodzielnie pielęgnowa? własną maszynę.


Dodatkowo podczas wizyty specjalisty ds. gospodarki olejowej, Uczestnik oraz inni rolnicy czy gospodarstwa, będą mogli skorzysta? z usług w zakresie zaawansowanej gospodarki olejowej, które pomogą im unikną? dotychczasowych problemów bądź wysokich kosztów eksploatacji.


Wyniki analiz będą udostępniane na bieżąco Uczestnikom na specjalnym portalu www.epios.org.pl.


Przeprowadzane analizy oleju, poza uzyskaniem informacji o jego stanie, pozwolą nam uzyska? odpowiedzi na wiele pytań. Przede wszystkim, co zrobi?, by układ hydrauliczny się nie psuł (bądź psuł się jak najrzadziej, a użytkownik mógł uprzedzi? moment awarii decyzją o wymianie zużytej części) oraz, jak zrobi? to najtaniej, najefektywniej i najłatwiej! Sprawdzimy, ile wytrzyma ciągnik bez awarii, oraz o ile można wydłuży? dzięki dobrym praktykom, czasookres wymiany oleju i filtrów.


PARTNERZY PROGRAMU EPIOS


Głównym Partnerem „ds. środków smarnych” Programu jest ……….., która zabezpiecza uczestnikom najwyższej klasy, darmowe środki smarne na tzw. „pierwsze zalanie”.


Głównym Partnerem „ds. gospodarki olejowej” Programu jest AQM Technologies Polska, która zabezpiecza uczestnikom najnowszą technologię w zakresie ochrony układów hydraulicznych przed awariami.


Dzięki uczestnictwie w Programie rolnicy będą mieli dostęp do najnowszych światowych technologii w zakresie gospodarki olejowej. To właśnie ich maszyny zostaną wyposażone w MicroSystem – system filtracji bocznikowej zapobiegający awariom. Poza tym, w trakcie trwania Programu, maszyny będą pod bieżącą opieką profesjonalistów w zakresie gospodarki olejowej.


ORGANIZATOR – EPIOS


Pomysłodawcą i głównym organizatorem Programu jest ePIOS, czyli edukacyjny program International Oil Society założony w listopadzie 2004 roku przez Jakuba Dejewskiego. Misją EPIOS jest upowszechnianie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach z dziedziny zaawansowanej gospodarki olejowej.


Honorowymi członkami ePIOS są m. in.: ExxonMobil, Fuchs Oil Corp. (PL), Lotos Oil, PALL, FARMER, ATR EXPRESS, www.rolnictwo.com.pl.


KALENDARIUM PROGRAMU


24 września 2006 r. Inauguracja Programu – Konferencja podczas VIII AGRO SHOW 2006


25 września 2006 r. Rozpoczęcie zapisów uczestników Programu


31 grudnia 2006 r. Zakończenie zapisów uczestników Programu


1 listopada 2006 r. Rozpoczęcie weryfikacji maszyn, które wezmą udział w Programie


1 stycznia 2007 r. Rozpoczęcie etapu technicznego: wyposażania maszyn w nowoczesne technologie ochronne, darmowej wymiany oleju oraz filtrów


31 stycznia 2007 r. Zakończenie etapu weryfikacji maszyn


25 lutego 2006 r. Zakończenie etapu technicznego


26 lutego 2007 r. Rozpoczęcie I etapu badawczego


30 listopada 2007 r. Zakończenie I etapu badawczego


AGRO SHOW 2008 Prezentacja wyników I etapu badawczego


25 lutego 2008 r. Rozpoczęcie II etapu badawczego


28 listopada 2008 r. Zakończenie II etapu badawczego


AGRO SHOW 2009 Prezentacja wyników II etapu badawczego


23 lutego 2009 r. Rozpoczęcie III etapu badawczego


27 listopada 2009 r. Zakończenie III etapu badawczego


AGRO SHOW 2010 Prezentacja wyników III etapu badawczego


AGRO SHOW 2010 Zakończenie Programu


Zgłoszenie cz. 1 (pobierz) Zgłoszenie cz. 2 (pobierz)

Regulamin uczestnictwa w programie (pobierz)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów poszczególnych etapów bez podania przyczyn.
Każda taka zmiana będzie publikowana na stronie internetowej Programu
www.epios.org.pl

Źródło: Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w MinikowiePodziel się wiadomością: