Boże Narodzenie w Szkole Podstawowej

22 grudnia 2006 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „ Historia Dzieciątka Jezus”. W przedstawieniu występowali uczniowie kl.V oraz kl. VIb i kl.IV, którzy zostali przygotowani przez A. Witkowską.


Na uroczystoś? zostali zaproszeni goście, min. emeryci naszej szkoły oraz ks. proboszcz E. Napierała, sołtys B. Witkowski, przewodnicząca Rady Rodziców H.Miedzińska, przewodnicząca KGW M. Kujawska i Komendant Straży Pożarnej M. Dzięcielak.


Jasełka przybliżała moment i okoliczności towarzyszące narodzeniu Pana Jezusa. Widzowie mogli podziwia? aktorów wchodzących nie tylko w role osób ze świata realnego, ale również aniołów i diabłów. Po raz pierwszy w historii przedstawień bożonarodzeniowych w naszej szkole Dzieciątkiem Jezus było dziecko. W rolę tę wcieliła się Oliwia Owsińska.


Następnie została odczytana Ewangelia o narodzeniu Pana Jezusa. Później osoby występujące w przedstawieniu dzieliły się opłatkiem z pracownikami szkoły oraz zaproszonymi goś?mi.
Dalszy ciąg uroczystości urozmaiciła niezapowiedziana wizyta św. Mikołaja, który przyniósł podarki dla każdej klasy. Spotkanie ze świętym było wielkim przeżyciem szczególnie dla uczniów młodszych klas.
Całoś? uświetnił swoim występem Hubert Kamyszek z kl. VIa, który grał kolędy.


Podziel się wiadomością: