Dzień: 2007-04-27

Przedstawienie wielkanocne

W dniu 4.04.2007r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie uczciła pamięć Jana Pawła II spotykając się na przedstawieniu wielkanocnym pt: „MISTERIUM ZMARTWYCHWSTANIA PAńSKIEGO”. Inscenizację przygotowała katechetka- Alicja Witkowska, wspólnie z uczniami z klasy V. Przedstawienie pomogło zastanowić się nad tą cudowna prawdą o zmartwychwstaniu Pana Jezusa a także […]

Z konkursu biblijnego

W dniu 27.03.2007r. w Szkole Podstawowej w Wylatowie odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu biblijnego pt: „WęDRÓWKI PO EWANGELII ŚW. MATEUSZA”. Celem konkursu było: – rozmiłowanie w nauce Pana Jezusa,– poszerzenie znajomości Pisma Świętego,– pogłębienie wiary,– zainteresowanie przedmiotem,– rozszerzenie umiejętności pracy z Pismem Świętym,– rozwijanie plastycznych uzdolnień dzieci. Zadaniem uczniów klas […]