Goście z Rygi

W poniedziałek w Wylatowie goślił Evgenij Sidorov, ufolog z łotewskiej organizacji ufologicznej „UFOLATS”, z żoną.


Evgenij Sidorov (z lewej) był zaskoczony liczba piktogramó w Wylatowie

Goście obejrzeli wszystkie wylatowskie pola, na których w latach 2000-2005 pojawiały się piktogramy. Byli zaskoczeni faktem, że na tak niewielkim obszarze pojawiło się ich tak wiele. Tym bardziej, że miało to miejsce w pobliżu domostw i ulicy. Zapoznali się także z wynikami niektórych prac prowadzonych nad piktogramami wylatowskimi.

Goście przedstawili formacje, tóre pojawiły się dotychczas na Łotwie. Było ich niewiele, bo tylko 6-7 sztuk. Mimo to ufolog dokonał kilku spostrzeżeń. Chodzi mianowicie o kierunek ułożenia zboża, a także kierunek wygięcia źdźbeł. Prosił, aby na schematach ewentualnych przyszłych piktogramów nanosićoprócz wymiarów dwa wektory. Jeden oznaczający kierunek ułożenia zboża, a drugi wektor oznaczający kierunek wygięcia źdźbła. Prosił także by w miarę możliwości wektory nanosić na istniejących już rysunkach. Miałoby to ułatwić szukanie analogii między piktogramami.

Evgenij podzielił się także planami eksperymentu, który zamierza przeprowadzić w tym roku. Jak wiadomo elastyczność (a zatem i łamliwość) zboża zależy od jego stopnia dojrzałości i wilgotności. Łotewski ufolog planuje wygniatać deską zboże w regularnych odstępach czasu w ciągu wegetacji roslin. Dzięki temu można będzie porównać ilość uszkodzonych roślin w zbozu wyłożonym ręcznie ze zbożem w piktogramach.

Poza tematem piktogramów vgenij streścił także ciekawsze przypadki ufologiczne z Łotwy oraz przedstawił sprawę nieznanego pochodzenia otworów w lodzie. Szerzej temat ten będzie omawiał podczas UFO Forum we Wrocławiu już w najbliższą sobotę.


Podziel się wiadomością: