Przedstawienie wielkanocne

W dniu 4.04.2007r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie uczciła pamięć Jana Pawła II spotykając się na przedstawieniu wielkanocnym pt: „MISTERIUM ZMARTWYCHWSTANIA PAńSKIEGO”.


Inscenizację przygotowała katechetka- Alicja Witkowska, wspólnie z uczniami z klasy V. Przedstawienie pomogło zastanowić się nad tą cudowna prawdą o zmartwychwstaniu Pana Jezusa a także dostarczyło chwil do namysłu i zadumy nad własnym życiem…

Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Drelak złożyła wszystkim życzenia, a później poprosiła o zabranie głosu
przez Panią Dyrektor mgr Katarzynę Łaniecką.
.
Na zakończenie uroczystego apelu, mając w sercach pamięć o naszym Kochanym Ojcu Świętym, cała szkoła zaśpiewała Jego ulubioną pieśń pt:„Barka”.

Podziel się wiadomością: