Rozstrzygnięcie kokursu „Jan Paweł II- Misjonarz Świata”

W dniu 10 maja 2007r. odbyło się rozstrzygnięcie etapu SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt: Jan Paweł II – Misjonarz Świata organizowanego przez Referat Katechetyczny i Misyjny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie z okazji 50. rocznicy ukazania się Encykliki Piusa XII Fidei donum.


Celem konkursu było ukazanie osoby Sługi Bożego Jana Pawła II jako misjonarza świata, szerzenie odpowiedzialności za sprawy misji oraz rozwijanie plastycznych uzdolnień dzieci.


Konkurs adresowany był dla uczniów klas I-IV.


Zadaniem uczniów było wykonanie ilustracji, która będzie obrazować podróże misyjne Jana Pawła II ( format A3, technika dowolna).


Komisja szkolna w składzie: A. Witkowska, L. Hajducka i B. Witek wytypowała 4 najlepsze prace do finału w Gnieźnie.

Laureatami etapu szkolnego zostali:


  • I miejsce- Farynowska Agnieszka kl.IV,

  • II miejsce- Skorupińska Patrycja kl. III,

  • III miejsce- Skorupińska Agata kl.IV.

Wyróżnienie- Welzandt Tomasz kl. IV

Podziel się wiadomością: