Jak głosować w najbliższych wyborach

Dzień wyborów parlamentarnych zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas by opisać w jaki sposób oddac prawidłowo ważny głos. Jest to ważne, gdyż często o wyniku decyduje 1 głos.

 


W dniu wyborów (21 października) lokale wyborcze czynne są od godziny 6:00 do godziny 20:00.


By módz zagłosować należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Jeśli głosuje się poza miejscem zamieszkania trzeba pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego w urzędzie miejsca zamieszkania.
Po sprawdzeniu przez komisję tożsamości otrzymujemy karty do głosowania po czym składamy podpis na spisie wyborców. Z kartami należy udać się do kabiny. 21 października otrzymujemy dwie karty do głosowania. Jedną (przypominającą cienką broszurkę) z kandydatami na posłów, a drugą z kandydatami na senatorów.


Karta do głosowania na posłów zawiera listy z nazwiskami kandydatów, zgłoszonych przez poszczególne komitety wyborcze – partie albo komitety zorganizowane specjalnie z okazji wyborów. Każdy z nich dostaje od Państwowej Komisji Wyborczej numer – ten, który potem powtarza się w reklamach wyborczych.


Kiedy wybierzesz już konkretny komitet wyborczy, musisz wskazać jedno nazwisko z jego listy. Pamiętaj, by w kratce z lewej strony nazwiska wstawić znak „x”. Nie może to być „/” ani „v”. Musi być „x” – inaczej głos będzie nieważny. Tak samo będzie, jeśli postawisz więcej znaków „x” przy kandydatach z różnych list albo nie postawisz „x” nigdzie.
Uwaga! Jeśli wstawisz kilka „x”, ale przy nazwiskach z tej samej listy, głos jest ważny. Liczy się na korzyść tej ze wskazanych osób, która na liście jest najwyżej. Np. jeśli głosujemy na numer 2, 5, 8 i 11 z danej listy, to głos liczy się osobie z numerem 2.

 

Inaczej jest z głosowaniem na senatorów. Pierwsza różnica to karta do głosowania. Tu nie ma już list wyborczych – tu jest jeden spis nazwisk kandydatów, przy których jest zaznaczone, z ramienia jakiej partii startują. I tu głosujemy na tylu senatorów, ilu będzie reprezentować w Senacie nasz okręg wyborczy. Czyli np. jeśli jesteś z województwa lubuskiego, które jest odrębnym okręgiem wyborczym – tu wybiera się 3 senatorów – to możesz wskazać maksymalnie 3 nazwiska kandydatów. Ale może być mniej – nawet tylko jedno. Znów ważne, by pamiętać, że trzeba stawiać tylko i wyłącznie „x”. W bydgoskim okręgu wyborczym nr 4, do którego należy Wylatowo, wybieramy 2 senatorów.


 


Zgodnie z ordynacją:


Rozdział 19. Sposób głosowania i warunki ważności głosu


Art. 160. 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Kluczem do zagadki są dwa punkty: znak „x”i sformułowanie „w kratce”.

 

 


Powyższy rysunek ilustruje jakie są najczęściej popełnianie błędy przez wyborców. znak „ptaszka” i krzyżyk narysowany jednym pociągnięciem nie spełnia wymogu „x” (znak x to dwie przecinające się linie – w obydwu przypadkach jest to jedna linia – łamana.

 

W drugiej kolumnie (ZALEŻY OD KOMISJI) są dwa przypadki, które są różnie interpretowane przez komisje – postawienie X który wychodzi poza kratkę nie spełnia wymogu „w kratce”, choć często komisje dopuszczają to wykroczenie. Z kolei postawienie znaku „+” (który jest przekręconym znakiem „x”) jest często niesłusznie odrzucane przez komisję.
Oczywiście Komitetowi Wyborczemu przysługuje prawo do odwoływania się, ale po co dawać im broń do ręki, kiedy możemy postawić porządny, bezdyskusyjnie ważny głos, poprzez postawienie znaku x w taki sposób, by nie wychodził poza ramkę i nie pozostawiał żadnej wątpliwości, że jest znakiem „x”.

 

Gdy wybierzesz już swoich kandydatów, zegnij karty wyborcze tak, by zadrukowana strona była niewidoczna, i potem wrzuć do urny. A potem możesz spokojnie wrócić do domu.

 


 


 

Podziel się wiadomością: